Na Ravnah prvič participativni proračun, nad težave z odpadki tudi z ozaveščanjem

V Občini Ravne na Koroškem bodo letos prvič del proračuna v višini 100.000 evrov razdelili po načelih participativnega proračuna. Krajevne, vaške in četrtne skupnosti bodo same odločale, za kaj bodo sredstva v okviru postavljenih okvirov namenile. Medtem se v občini lotevajo pereče problematike nepravilnega odlaganja komunalnih odpadkov.

Občina je že marca, ob sprejemu letošnjega občinskega proračuna, ki predvideva za 19,7 milijona evrov odhodkov, za participativni proračun namenila 100.000 evrov. Na zadnji seji občinskega sveta ta teden pa so svetniki potrdili tudi sklep o namenski razdelitvi sredstev ožjim delom občine za letos.

“Za letos se na Ravnah še nismo odločili, da bi šli v neposredno odločanje občanov, kot je praksa v nekaterih slovenskih občinah, ampak bo skupno devet krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti avtonomno trošilo ta sredstva,” je na današnji novinarski konferenci povedal ravenski župan Tomaž Rožen. Sredstva so med ožje dele lokalne skupnosti razdelili po ključu števila prebivalcev. Največ, to je 24.000 evrov, za projekte prejme četrtna skupnost Javornik-Šance.

V ožjih delih lokalne skupnosti se bodo po županovih besedah tako lahko sami odločili, ali bodo med občani naredili anketo, ali bodo izvedli glasovanje o projektih, ali pa se morebiti sami v okviru svetov odločili, za kaj bodo namenili sredstva participativnega proračuna.

Je pa poudaril, da lahko sredstva namenijo le za novo infrastrukturo, in ne za obnovo že obstoječe, saj to občina vzdržuje z drugimi sredstvi. Prav tako ne morejo sredstev porabiti denimo za prireditve in druge t.i. mehke vsebine. Namenijo jih lahko za novo športno ali urbano opremo, otroška igrala in podobno na javnih površinah.

Na sredini seji so ravenski svetniki obravnavali tudi problematiko prepolnih smetnjakov, ki se večinoma pojavlja pred večstanovanjskimi bloki. Na problematiko so, kot je razvidno iz gradiva za sejo, opozorili v svetniški skupini Gibanje Svoboda, Nevenka Šimenc iz svetniške skupine SD in direktor Javnega komunalnega podjetja Ravne Miha Horvat.

V družbi Kocerod, ki na Koroškem skrbi za zbiranje in ravnanje z odpadki, so v zvezi s problematiko svetnikom pojasnili, da za izračun prostornine in števila potrebnih zabojnikov uporabljajo enako metodologijo v vseh občinah. Po izračunih mora Kocerod za odlaganje odpadkov zagotoviti prostornino 30 litrov na osebo na teden.

Glede na to v Kocerodu ugotavljajo, da je v ravenski občini število zabojnikov ustrezno. Bi pa problem lahko nastal zaradi neažuriranja seznama prijavljenih oseb v posameznem gospodinjstvu. Glede frekvence odvozov pa so pojasnili, da je tudi ta prilagojena številu in prostornini posod.

Ob tem na Kocerodu ugotavljajo, da je nepravilno odlaganje pogosto vzrok za pomanjkanje prostornine, saj denimo karton, papir in steklo, ki jih je potrebno odlagati na ekološke otoke, hitro zapolnijo prostornino posod.

Zato poudarjajo, da problema ne bodo rešili z večjim številom zabojnikov, ampak s pravilnim razvrščanjem odpadkov, ter da se sicer podobne težave pojavljajo tudi drugod na Koroškem pri večstanovanjskih objektih.

Zato so se v družbi Kocerod odločili, da bodo letos izvedli kampanjo ozaveščanja in pravilnega razvrščanja odpadkov s ciljem, da se stanje na terenu do konca leta izboljša. V ta namen tudi uvajajo nadzor nad ločevanjem odpadkov na terenu in opozarjanje, pri čemer že opažajo, da sankcije niso potrebne, saj se po navadi po opozorilu stvari uredijo, je razvidno iz odgovorov Koceroda na svetniška vprašanja.

Za okrepljeno ozaveščanje občanov so se zavzeli tudi sami ravenski občinski svetniki in občina. Kot je danes napovedal župan, se bodo na osnovi sredine razprave načrtno lotili ukrepov.