Search
Close this search box.

Na Ravnah na Koroškem bo od 1. januarja 2023 nižja tarifa ogrevanja

Po včerajšnjem sprejetju uredbe o oblikovanju cen toplote iz daljinskega ogrevanja in o subvencijah za nakup lesnih peletov, bo tudi za občanke in občane Občine Ravne na Koroškem nižja tarifa ogrevanja po 1. 1. 2023

S 1. 1. 2023 so se zaradi višjih cen energentov, spremenile cene ogrevanja za uporabnice in uporabnike na Ravnah na Koroškem. Cena se je za gospodinjski odjem v variabilnem delu spremenila iz 55,70 €/MWh (cena do 31. 12. 2022, brez DDV) na 140,10 €/MWh. Na včerajšnji 58. dopisni seji je Vlada RS izdala Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, po kateri najvišja dovoljena tarifna postavka za variabilni del cene toplote znaša 98,70 evra/MWh in velja za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023.

Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen je pozdravil ukrep vlade, ki bo vsaj nekoliko omilil draginjo, ki jo zaznavamo na vsakem koraku, in dodal: »Z ozirom na najranljivejše skupine prebivalcev in ob vse več dohodkovno ranljivih gospodinjstvih, se zaradi energetske in prehranske draginje še naprej nadejamo konstruktivne odzivnosti Vlade in upamo na nadaljnje ukrepe, ki bodo omilili morebitne finančne stiske zaradi sprememb, ki smo jim priča.«

Višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote (brez DDV) v objavljenih cenikih za mesec januar 2023 se gibljejo od 45,85 evra/MWh do 160 evra/MWh (Nova Gorica, Trbovlje, Hrastnik).  Vlada z uredbo določa najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote za dobavo toplote iz distribucijskih sistemov, kjer se dejavnost distribucije toplote izvaja kot gospodarska javna služba, in sicer za gospodinjske odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi s toploto. To velja za vse gospodinjske odjemalce, tako tiste, ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema preko individualnega, kot tudi skupnega odjemnega mesta. Najvišja dovoljena tarifna postavka za variabilni del cene toplote po tej uredbi tako znaša 98,70 evra/MWh in bo vplivala na znižanje cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja (od 59, kjer se distribucija topote izvaja kot gospodarska javna služba), med drugim tudi na Ravnah na Koroškem. Znižanje tarifne postavke za variabilni del cene toplote mora veljati tudi za celoten mesec januar 2023, saj je prav januarja 2023 prišlo do večjih povišanj cen toplote, ko je tudi poraba toplote največja.      

Za uporabnika je merodajen izdatek na nivoju kurilne sezone 2022/2023 (september – april) in na podlagi obračunske moči 3,5 kW (tipični odjemalec v večstanovanjski stavbi, ki bi plačeval na letnem nivoju 7 kW priključne moči, ne obstaja, saj je povprečje okrog 3,15 kW). Z uredbo zamejena cena za gospodinjske odjemalce (občanke in občane) po izračunu, ki so ga za nas na primeru spodaj pripravili v podjetju Petrol d. d., pomeni:

Primer stroška ogrevanja stanovanja z naslednjimi vhodnimi podatki: kvadratura: 50 m2, obračunska moč: 3,58 kW, sezonska raba toplote: 4,5 MWh, specifična raba toplote: 90 kWh/m2/sezono.

Ker imajo na Ravnah v večini enakomerne mesečne obremenitve (EMO), bo za tako stanovanje v kurilni sezoni 2022/23 znašal skupni letni strošek z DDV okrog 619,8 EUR, povprečni mesečni strošek pa okrog 51,6 EUR/mesec. Za kurilno sezono 2022/23 je upoštevan 9,5 % DDV namesto 22 %, ker je bila s 1. 9. 2022 davčna stopnja znižana.

Spremenjena variabilna cena toplote pomeni za tako stanovanje v kurilni sezoni 2022/23 napram sezoni 2021/22 dvig skupne cene toplote (fiksni in variabilni del z vključenimi prispevki in DDV) za 20,3 % (pred zamejitvijo z Uredbo Vlade je ta dvig znašal 43,3 %); polovica te kurilne sezone se namreč obračuna po lanski nižji ceni, preostanek te kurilne sezone, od 1. 1. 2023 dalje, pa po novi z Uredbo vlade zamejeni ceni.

Dvig skupne cene toplote z DDV glede na cenik s 1. 1. 2023 napram ceniku s 1. 1. 2022 bo 28 %.

Vir: Občina Ravne na Koroškem

Dogodki

Po včerajšnjem sprejetju uredbe o oblikovanju cen toplote iz daljinskega ogrevanja in o subvencijah za nakup lesnih peletov, bo tudi za občanke in občane Občine Ravne na Koroškem nižja tarifa ogrevanja po 1. 1. 2023