Search
Close this search box.

Na predlagane spremembe prostorskega načrta v Slovenj Gradcu dodatne pripombe

Več predstavnikov kmetov in nekateri drugi občani Mestne občine Slovenj Gradec so na torkovi javni obravnavi novele občinskega prostorskega načrta podali več pripomb. Glavno sporočilo kmetov je, da ne bodo dovolili uničevanja najboljših kmetijskih zemljišč za umeščanje cest. Občani imajo sicer do vključno petka še čas za podajo pripomb na gradivo.

Spremembe in dopolnitve leta 2017 sprejetega občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec v zadnjem obdobju močno razburjajo del tamkajšnje javnosti. Z novelo načrta občina v prostor umešča načrtovane nove ceste, med drugim južno obvoznico, in protipoplavne ukrepe, prav tako z načrtom zagotavlja nadomestna kmetijska zemljišča.

A prostorskemu načrtovanju občine, ki z umeščanjem cest posega na kmetijska zemljišča, močno nasprotujejo kmetje in nekateri njihovi somišljeniki, ki so nasprotovanje izrazili že prejšnji teden s protestom pred sejo mestnega sveta, na katerem so opozorili tudi na po njihovem večletni mačehovski odnos občine do kmetov. Stališča so ponovili tudi na torkovi javni obravnavi razgrnjenega gradiva, na kateri se je v slovenjgraškem kulturnem domu zbralo okoli 60 udeležencev.

Med drugim je direktor KGZS Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje Stanko Jamnik ponovno opozoril na problematiko trajne izgube nekaterih najboljših kmetijskih zemljišč, kar je izpostavil tudi v nedavnem javnem pismu, v katerem je slovenjgraškemu županu Tilnu Kluglerju očital zavajanje občanov in javnosti.

Kmet Matjaž Gams iz Starega trga, ki mu občina že več let ne dovoli gradnje hleva na njegovi zazidljivi parceli, je povedal, da se je 18 občanov včlanilo v nevladno okoljevarstveno organizacijo Rovo in da zahtevajo umestitev južne obvoznice na območja, ki manj obremenjujejo kmetijsko zemljo, in umik ostalih predlaganih cest iz novele občinskega prostorskega načrta, ki da jih ne potrebujejo. Dejal je, da občina zanje nima enakovrednih nadomestnih zemljišč in napovedal, da bodo za dosego svojih zahtev uporabili vse pravne možnosti.

Podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Franc Kučan pa je občinski oblasti dejal, da naj ne jemljejo kmetom zemlje, ki vsem daje kruh. Predlagal je, da poiščejo rešitve za umeščanje cest na obronkih gozda in da naj pustijo kmetom delati na zemlji, dokler ti to še želijo.

Klugler se je ob koncu javne obravnave zahvalil za konstruktivno razpravo. Pozval je prisotne, naj vložijo pisne predloge, do katerih se bodo strokovne službe opredelile, in ponovil, da si občinska uprava prizadeva za enakomeren in trajnostni razvoj občine ter da je zanje vsak občan enako pomemben.

Izrazil je strinjanje s predstavniki kmetov, da naj se kmetijska zemlja ohranja za pridelavo hrane. A ob tem spomnil, da je v občini veliko prvorazredne rodovitne zemlje namenjene pridelavi hmelja, ki pa se večinoma izvozi. “Verjamem, da bodo naši kmetovalci toliko spoštljivi do naših občanov, da bodo začeli na najbolj rodovitnih zemljiščih pridelovati kulturo, ki bo omogočala samooskrbo za naše občane,” je dejal župan in ponovno spomnil, da je traso južne obvoznice, ki gre skozi gozd, zavrnil Dars. Zdaj predlagana trasa je speljana tudi čez nekaj hmeljišč.

Novela občinskega prostorskega načrta s pripadajočim gradivom je javno razgrnjena še do vključno petka, 17. septembra.

Prostorski načrt si lahko ogledate na spletni strani MO SG: https://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/Javne-razgrnitve/ArtMID/665/ArticleID/6588/JAVNO-NAZNANILO-O-JAVNI-RAZGRNITVI-IN-JAVNI-OBRAVNAVI-DOPOLNJENEGA-OSNUTKA-SPREMEMB-IN-DOPOLNITEV-OB%c4%8cINSKEGA-PROSTORSKEGA-NA%c4%8cRTA-MESTNE-OB%c4%8cINE-SLOVENJ-GRADEC-SDOPN3-MOSG-%e2%80%93-SPREMEMBE-%c5%a0T-3.

Javna obravnava je bila v torek, 14. septembra 2021, s pričetkom ob 16.00 uri v dvorani  Kulturnega doma Slovenj Gradec.

Dogodki