Skupina Sij lani s padcem prihodkov in 50 milijoni evrov izgube, letos kaže bolje

Skupina Slovenska industrija jekla (Sij) je lani, ko je tudi metalurško dejavnost zaznamovala pandemija, ustvarila 696 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,3 odstotka manj kot v 2019. Skupina je leto 2020 sklenila z izgubo v višini 49,9 milijona evrov. Letos kaže bolje, saj je skupina v prvem četrtletju beležila rast prihodkov in dobiček.
SIJ MEtal Ravne

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je lani v primerjavi z letom prej znižal za 35,8 odstotka na 37,8 milijona evrov, EBITDA marža pa je lani znašala 5,4 odstotka, kar je 2,3 odstotne točke nižje kot leta 2019, kažejo podatki iz revidiranega letnega poročila Skupine Sij in družbe Sij za lani, ki ga je nadzorni svet obravnaval in sprejel 29. aprila, danes pa so podatke sporočili prek spletne strani Ljubljanske borze.

Pretežni del lanske izgube skupine Sij je nastal zaradi oslabitve sredstev, preostali iz poslovanja. V letu 2019 je skupina Sij ustvarila 44,9 milijona evrov čistega dobička. Skupina Sij je lani 84,4 odstotka prihodkov od prodaje ustvarila na tujih trgih.

“Leto 2020 je bilo zaradi učinkov pandemije covida-19 izjemno zahtevno. V skupini Sij smo zaradi usmerjenosti na nišne trge krizo relativno uspešno obvladovali. Poslovno leto smo zaključili bolje kot številni naši tekmeci na trgu, kar potrjuje pravilnost naše strateške usmerjenosti,” je, kot so ob tem sporočili iz skupine Sij, povedal predsednik uprave skupine Sij Andrej Zubitski.

Izpostavil je, da so ohranili vodilne tržne deleže na nišnih jeklarskih trgih. “A dejstvo je, da so globalne okoliščine izrazito negativno vplivale na metalurško dejavnost po vsem svetu. Kljub učinkovitemu kriznemu upravljanju ter aktivnim in sistematičnim upravljanju tveganj, optimizaciji stroškov na vseh ravneh in prilagoditvi poslovnih načrtov je pandemija neizogibno zarezala v naše poslovanje, kar se odraža na doseženih rezultatih poslovanja,” je dodal Zubitski. Med drugim je navedel še, da so ohranili delovna mesta in uspešno preprečevali širjenje virusa med zaposlenimi.

Kot poudarjajo v skupini Sij, so tudi v kriznih časih vzdrževali stabilno finančno poslovanje in uživali zaupanje vlagateljev.

“Julija smo poravnali svoje obveznosti do vlagateljev in ob zapadlosti iz lastnih sredstev poplačali obveznice z oznako SIJ5 v višini 51,2 milijona evrov. Novembra smo nato uspešno zaključili četrto izdajo podjetniških obveznic SIJ7 v skupni nominalni vrednosti 26,1 milijona evrov in tako skupaj z decembrsko sedmo izdajo komercialnih zapisov v vrednosti 26,7 milijona evrov na kapitalskem trgu uspešno zbrali 52,8 milijona evrov,” je povzel podpredsednik in izvršni direktor za finance Igor Malevanov.

S tem se po njegovih besedah uvrščajo med najaktivnejše in najbolj prepoznavne gospodarske družbe na domačem kapitalskem trgu, ki tudi v kriznih časih uživajo zaupanje vlagateljev. “Z zagotovljenimi finančnimi sredstvi smo lažje uresničevali začrtano finančno politiko in naložbeno strategijo, ki smo jo glede na razmere tudi prilagodili,” je dodal Malevanov.

Medtem s trgov že od zadnjega četrtletja lanskega leta prihajajo pozitivne napovedi o okrevanju jeklarske in drugih industrij, navajajo v skupini Sij. Na vseh ključnih izvoznih trgih in v panogah, kjer je skupina Sij prisotna s svojimi proizvodi, je porasla aktivnost, kar se je takoj odrazilo na naročilih skupine, ki so že na ravni pred krizo. Skupina ima tako za daljše obdobje polno zasedene proizvodne zmogljivosti.

V prvem četrtletju letos je skupina po nerevidiranih podatkih ustvarila 212,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za desetino več kot v enakem obdobju lani, EBITDA pa je znašal 17,9 milijona evrov, kar je 29,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Skupina Sij je v prvih treh mesecih letos ustvarila tri milijone evrov dobička. V tem obdobju je za naložbe namenila 15 milijonov evrov.

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.