Na območju MO uspešno zaključili rekonstrukcijo še ene ceste (FOTO)

Uspešno so zaključili z rekonstrukcijo ceste Smolar-Petrč v VS Troblje-Pameče v dolžini 266m.

Investitor projekta je Mestna občina Slovenj Gradec, predmet izvedbe pa je bila rekonstrukcija ceste v dolžini 266 m. Rekonstrukcija ceste v največji možni meri sledi obstoječi cesti, so zapisali na spletni strani občine.

Posnet je bil obstoječ nasip v debelini (60 cm). Na to podlago se je položil geotekstil in vgradil nov tampon: 25 cm tamponski drobljenec – frakcije 0-32 mm in 35 cm kamnita greda – frakcije 0-150 mm.

Na utrjeno podlago se je izvedlo: asfaltno vozišče (5 cm grobi in 3 cm fini asfalt), asfaltna mulda, utrjena gramozna bankina levo / desno in berma.

Za odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste se je izvedla drenaža. Drenažna cev se je priključila na novo zgrajene revizijske jaške. Za odvodnjavanje mulde in drenaže sta se izvedla dva propusta.

Vir: spletna stran Mestne občine Slovenj Gradec

      

Dogodki