Na Koroškem v podjetjih plače pod slovenskim povprečjem

Nadpovprečno izvozno usmerjeno koroško gospodarstvo je lani, gledano v celoti, uspešno poslovalo in ustvarilo 74 milijonov evrov neto čistega dobička. Podjetja in podjetniki so imeli glede na leto prej več zaposlenih, ti so imeli boljše bruto plače kot leto prej. A so plače v podjetjih še naprej pod, pri podjetnikih pa so nad slovenskim povprečjem.

V koroških gospodarskih družbah je bilo lani zaznati nadaljevanje pozitivnega trenda pri številu zaposlenih. Podjetja so lani ob koncu leta zaposlovala 13.318 delavcev, kar je en odstotek več kot leto prej. Zvišala se je tudi povprečna bruto plača na zaposlenega v regiji, in sicer v primerjavi z letom prej za 44 evrov. Znašala je 1657 evrov. Še vedno pa zaostaja za tri odstotke za republiškim povprečjem, ki je 1714 evrov.

Rast števila zaposlenih so lani beležili tudi koroški podjetniki, in sicer za tri odstotke. Konec lanskega leta so podjetniki zaposlovali 1659 delavcev. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v regiji se je lani povečala za pet odstotkov v primerjavi z letom prej, znašala je 1221 evrov (brez plač podjetnikov) in je od slovenske višja za 115 evrov, kažejo podatki, ki jih je Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predstavila minuli teden.

Družbe na Koroškem, med katerimi prevladujejo tiste s področja predelovalnih dejavnostih, so lani ustvarile 2,1 milijarde evrov prihodkov in dobri dve milijardi evrov odhodkov. Več kot tri četrtine ali 969 družb je poslovalo pozitivno. Ugotovile so 94 milijonov evrov čistega dobička, v primerjavi z letom 2018 se je ta povečal za pet odstotkov. Na drugi strani pa je 270 družb ali 21 odstotkov vseh zabeležilo 20 milijonov evrov čiste izgube. Ta se je v primerjavi z letom prej povečala za 13 odstotkov.

Na ustvarjen neto čisti dobiček regije v letu 2019 so najbolj vplivale družbe v občini Mežica, ki so ustvarile 3,4 milijona evrov neto čistega dobička. Te družbe so že v letu 2018 prevzele primat po višini zasluženega neto čistega dobička v regiji, kažejo podatki Ajpesa, kamor je podatke iz letnih poročil za lani predložilo 1277 družb s sedežem na Koroškem, kar je 21 več kot leto prej.

Med občinami je neto čisto izgubo podjetij s sedežem v tej občini lani zabeležila le občina Ravne na Koroškem, in sicer v višini 2,5 milijona evrov, v letu prej pa le občina Podvelka, in sicer v višini slabega pol milijona evrov.

Družbe koroške regije so v primerjavi s slovenskim gospodarstvom še vedno nadpovprečno izvozno usmerjene, saj so lani več kot polovica ali 57 odstotkov čistih prihodkov od prodaje ustvarile na tujem trgu, medtem ko slovensko povprečje znaša 41 odstotkov. Najpomembnejši trg predstavljajo države EU, kjer so koroške družbe ustvarile 43 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje.

Zelo uspešno so lani poslovali koroški podjetniki, ki niso tako izvozno usmerjeni kot so koroške družbe. Leto so zaključili z neto podjetnikovim dohodkom v višini 15 milijonov evrov. Poslovno leto so pozitivno zaključile vse dejavnosti in tudi vse občine v koroški regiji. Temeljni kazalniki produktivnosti kažejo, da so bili v koroški regiji podjetniki in njihovi zaposleni bolj produktivni od povprečja Slovenije.

Podatke iz letnih poročil za lani je Ajpesu predložilo tudi 13 zadrug s sedežem na Koroškem, ki so imele konec lanskega leta 133 zaposlenih. Zadruge so poslovno leto zaključile z neto čisto izgubo v višini 247.000 evrov, kar je precej več kot leto prej, ki so ga zaključile z neto čisto izgubo v višini 1705 evrov.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije