Search
Close this search box.

Na javnih zbiranjih nad 50 oseb obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, vlada sprejela tudi spremembe glede karantene

Vlada je na današnji seji sklenila, da je na javnih zbiranjih nad 50 oseb obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.

S spremembo odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 je dovoljeno zbiranje nad 50 oseb na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada spremenila odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

Vlada Republike Slovenije v skladu s predlogom Nacionalnega inštituta za javno zdravje z dne 14. 9. 2021 v spremembi odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 spreminja pogoje pri cepljenih osebah, ki se jim ne odredi karantena na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19.

Oseb, ki so bile cepljene zoper Covid-19 in če je od vzpostavitve zaščite proti Covidu-19 minilo manj kot devet mesecev se, če so cepljene s cepivom Vaxzervia (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepivom Covishield proizvajalca Serum Institute ofIndia/AstraZeneca, ne napoti v karanteno na domu, če je od prejema drugega odmerka minilo najmanj 15 dni. To obdobje izhaja iz dovoljenja za cepivo in določa vzpostavitev zaščite po prejemu drugega odmerka navedenih cepiv proizvajalca AstraZeneca. Gre za spremembo, saj veljavni odlok v konkretnem primeru določa 21 dni od cepljenja z drugim odmerkom, v preteklosti pa je bilo določeno, da se za ti cepivi zaščita vzpostavi po prvem odmerku.

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

V okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada prerazporedila dobrih 7 milijonov evrov za izvajanje Zakona o osebni asistenci.

Ministrstvu za zdravje je vlada prerazporedila več kot 3,5 milijona evrov za tekoče obveznosti iz naslova Covid-19. Sredstva bodo med drugim namenjena za storitve cepljenja, za izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in za nakup cepiv.

Finančni upravi Republike Slovenije je vlada prerazporedila dva milijona evrov za izplačilo unovčenih turističnih bonov. Znotraj finančnega načrta Finančne uprave Republike Slovenije je vlada prerazporedila dobrih pet milijonov evrov, prav tako za izplačilo unovčenih turističnih bonov.

Znotraj finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor je vlada prerazporedila 1,4 milijona evrov. Sredstva bodo v okviru postavke Saniranje neurejenih odlagališč namenjena za odvoz odloženih odpadkov z območja zbirnega centra ML Surovina na območju Mestne občine Ljubljana.

Vlada je Uradu za narodnosti prerazporedila dobrih 760 tisoč evrov za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva bodo namenjena za izplačilo drugega dela obveznosti po Zakonu o finančni razbremenitvi občin, ki je Zakonu o financiranju občin dodal 20. a člen, ki določa, da se občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti.

Vir: Vlada RS

Dogodki