Search
Close this search box.

Na državnozborskih volitvah bo kandidirala tudi županja Dravograda. Kdo še?

Predstavljamo vam kandidate Nove Slovenije za poslance v DZ iz koroških volilnih okrajev, in sicer bo v Slovenj Gradcu kandidiral Igor Jeram, v Dravogradu Marijana Cigala, na Ravnah na Koroškem pa Mojca Erjavec.

Predstavitve kandidatov Nove Slovenije za poslance v DZ iz koroških volilnih okrajev

  • Mojca Erjavec

Mojca Erjavec je magistrica evropskih študij in profesorica angleščine in nemščine. Trenutno je vodja kabineta ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občinska svetnica v Ravnah na Koroškem. Je predsednica Komisije za razvoj turizma in članica Komisije za stanovanje Občine Ravne ter članica Sveta Zavoda za Kulturo, Šport, Turizem in Mladino Ravne na Koroškem (ZKŠTM).

Javnosti se je prvič predstavila kot kandidatka za poslanko leta 2018, od takrat pa se pri delu in dejavnostih posveča predvsem družinam, mladim in starejšim. Odkar se je vrnila iz Bruslja, kjer je za EU delala skoraj 15 let, se zavzema za boljše črpanje EU sredstev za zeleno Koroško, dostojno življenje starejših ter dobre zaposlitvene in življenjske pogoje za mlade in tudi družine.

V času njenega službovanja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti le- to že namenja več milijonov iz naslova evropskih sredstev za projekte v občinah Mežiške doline. Erjavčeva je prepričana, da ima potrebno znanje in izkušnje, da se to še okrepi. Njene prioritete so stanovanja, službe in solidarnost ob zelenem razvoju in multimodalnem prometu. Zavzema se za manj izseljevanja mladih, pomoč ranljivim vključno z družinami, boljšo zdravniško oskrbo ter čim prejšnje končanje tretje razvojne osi.

V času delovanja v Bruslju je opravljala različne naloge, kot so koordinatorica promocije avdio- vizualnih vsebin Sveta EU, koordinatorica in predavateljica vsebin za multimedijski center za obiskovalce Sveta EU, asistentka vodje kabineta predsednika Evropske komisije, asistentka vodje službe za odnose z javnostjo Evropske komisije, EU informatorka in prevajalka, na Slovenskem predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani pa je bila tudi vodja projektov.

Leta 2019 se je vrnila v Slovenijo, kjer si je s partnerjem na Koroškem ustvarila družino.

  • Igor Jeram

Igor Jeram se je rodil 1. 10. 1969 v Šempetru pri Gorici.

Otroštvo in mlade dni je preživel v Tolminu, po študiju na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani pa se je preselil v Slovenj Gradec. Zaposlil se je na Prvi Osnovni šoli Slovenj Gradec, kjer že od leta 1996 poučuje tehniko in tehnologijo ter izbirne predmete s tega področja.

V svoji poklicni karieri je poleg poučevanja opravljal tudi naloge vodje študijske skupine za tehniko in tehnologijo, pripravljal je učitelje kot multiplikator za tehniške dneve ter uvajanje tehnike in tehnologije v devetletko ter sodeloval v številnih projektih.

Od leta 2008 ima opravljen ravnateljski izpit, s strani ministrstva pa je leta 2020 prejel naziv svetnik. Trenutno teče tretji mandat, ko opravlja vlogo sindikalnega zaupnika na šoli, en mandat je vodil Območni zbor SVIZ za Koroško, drugi mandat je član Glavnega odbora SVIZ. En mandat je kot član sodeloval v Komisiji za statutarna vprašanja in pritožbe pri SVIZ-u.

Je oče treh otrok.

  • Marijana Cigala

Rodila se je 9. januarja 1962 v Slovenj Gradcu, otroška leta preživela v Črnečah, sedaj pa živi v Dravogradu. Je poročena, mama in že štiri leta tudi babica.

Po končani gimnaziji na Ravnah na Koroškem je šolanje nadaljevala v Ljubljani na Veterinarski fakulteti. Kot živinozdravnica se je zaposlila v Koroškem veterinarskem zavodu sprva kot ”terenka” in veterinarska inšpektorica v Mesno predelovalni industriji Mesnina Otiški Vrh, leta 1995 pa je prevzela delo direktorice zavoda. Koroški veterinarski zavod je uspešno vodila na vseh stopnjah lastninjenja in iz njega ustvarila štiri samostojne veterinarske postaje, ki še danes uspešno delujejo.

Svojo politično pot je začela z mestom občinske svetnice že v prvem mandatu občinskega sveta novo nastale države Slovenije in nadaljevala še v drugem. V decembru 2002 pa je bila izvoljena za županjo občine Dravograd in to funkcijo opravlja še danes.

V letu 2019 se je pridružila klubu županov Krščanskih demokratov, saj si je vedno želela složnega in razumevajočega sodelovanja, spoštovanja in volje po ureditvi take Slovenije, v kateri bi se vsi dobro počutili, bili cenjeni, zaželeni in se imeli radi.

Je aktivna članica predsedstva Skupnosti občin Slovenije, kot tudi predsedstva Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodne Slovenije (VS), predsedstva za izgradnjo Dravske kolesarske poti, ki vodi od občine Dravograd do občine Središče ob Dravi, torej do Hrvaške meje, ter predsedstva Karavanke Unesco Globalnega Geoparka. Trenutno vodi Svet Koroške regije vseh 12 občin Koroške in Razvojni svet Koroške regije, ki ga poleg občin sestavljajo še predstavniki gospodarstva in nevladnih organizacij na Koroškem.

Minister Janez Cigler Kralj na Koroškem

Pri tem naj še omenimo, da bo minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, v sredo, 16 3. 2022, obiskal Koroško. Namen njegovega obiska bo tako predstavitev kandidatov Nove Slovenije – krščanskih demokratov za Državni zbor, kot tudi ogled in seznanitev s potekom aktualnih projektov v regiji, ki jih Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti financira s sredstvi iz sklada React EU. Dan se bo pričel z izjavo ministra za novinarje in predstavitvijo kandidatov za volitve. Nato si bo minister ogledal gradbišče CSD in Črneški gaj v Dravogradu ter obiskal Koroški dom starostnikov Črneče. Na Ravnah bo obiskal gradbišče centra starejših Ko-Ra in občino Ravne. Srečal se bo tudi s člani NSi iz Mežiške doline.

Vir: NSi