MOSG zbira ponudbe za prodajo gasilskega avtomobila

Slovenjgraška mestna občina je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja. Predmet prodaje je vozilo za posebne namene oziroma gasilsko vozilo avto-lestev DLK 23-12 Vario, letnik 1985.

Kot je zapisano na spletni strani slovenjgraške občine je predmet prodaje vozilo za posebne namene oziroma gasilsko vozilo avto-lestev DLK 23-12 Vario, letnik 1985 (prva uporaba: marec 1986, prva registracija vozila v Sloveniji: 20.09.2001) s prevoženimi 44.963 km in 1.087,6 urami uporabe lestve. Vozilo je glede na starost v zelo dobrem stanju in dobro vzdrževano, so zapisali in dodali, da je vozilo registrirano, zadnji tehnični pregled pa je bil opravljen 21. 10. 2020. Prodajalec ponudnikom omogoča ogled vozila po predhodni najavi najkasneje do 21. 05. 2021.

Izhodiščna cena znaša 7.000,00 EUR brez DDV. Poleg pravočasne oddaje ponudb je pogoj za sodelovanje plačilo varščine, je zapisano. Ponudniki morajo najkasneje do srede, 26. 05. 2021 do 10. ure vplačati varščino v višini 900,00 EUR.

Ponudba mora prispeti v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec najkasneje do četrtka, 27. 05. 2021 do 10. ure. Končni datum in čas prispetja v vložišče velja tudi za priporočeno pošto.

Odpiranje ponudb zaradi izvajanja ukrepov izrednih razmer v povezavi s COVID-19, zaradi katerega je razglašena epidemija in aktiviran občinski načrta za zaščito in reševanje v primeru nalezljivih bolezni, ni javno.

Več informacij in fotografije vozila najdete na spletni strani občine TUKAJ.