Search
Close this search box.

MO Slovenj Gradec bo prvič grafično prikazala proračun

Mestna občina Slovenj Gradec proračun za leto 2024 javnosti prvič predstavlja na enostaven, razumljiv, prijazen in transparenten način.

Kot so včeraj, 26. februarja 2024, zapisali na svoji spletni strani, bo Mestna občina Slovenj Gradec prvič predstavila proračun na enostaven, razumljiv, prijazen in transparenten način. S pomočjo aplikacije Odprti računi lahko občani vidijo obseg proračuna mestne občine, bolje razumejo razporeditev občinskih sredstev ter se poglobijo v posamezne proračunske kategorije.   

Povezavo do aplikacije boste našli TUKAJ.

Brezplačno aplikacijo sta razvila zavod Danes je nov dan in Organizacija za participatorno družbo. Kot so zapisali na spletni strani zavoda Danes je nov dan, lahko občani s pomočjo aplikacije pregledujejo posamezne proračunske postavke prihodkov in odhodkov ter realizacije. »Lahko se premikajo po nivojih kontnega drevesa in si podrobno ogledajo , od kod prihajajo sredstva v občinski proračun in zakaj se porabijo. Omogočen jim je tudi vpogled v dejansko realizacijo na posameznih postavkah,« pojasnjujejo avtorji aplikacije.

Dodajajo tudi, da odprti računi omogočajo pregled skozi leta za različna kontna in programska področja proračuna, kar občanom prinaša celovitejše razumevanje večletnih trendov znotraj proračuna. 

Spomnimo, da višina proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024 znaša 56.474.429,32 evrov. Prihodki znašajo 31.601.627,16 evrov, odhodki pa 54.808.634,32 evrov.

Med odhodki izstopajo investicijski odhodki in transferi, ki znašajo kar 36.933.106,60 evrov. Izjemna višina teh odhodkov je posledica sanacije škode po poplavah, ki bo v letu 2024 znašala skoraj 21 milijonov evrov. Največji delež pri tem gre za sanacijo cest, za katere namenjajo kar 13.950.635 evrov. Če upoštevamo, da so v preteklih osmih letih za rekonstrukcije in izgradnjo cest na leto povprečno namenili po 1.239.000 evrov, lahko ugotovimo, da bodo tokrat v enem samem letu v ceste vložili kar 11 krat toliko.

 Vir: MOSG, zavod Danes je nov dan

Mestna občina Slovenj Gradec proračun za leto 2024 javnosti prvič predstavlja na enostaven, razumljiv, prijazen in transparenten način.