Ministrstvo za obrambo bi razširilo možnost ponovne uvedbe obveznega služenja vojske

V vladnih gradivih v obravnavi je objavljen predlog novele zakona o vojaški dolžnosti. Ta prinaša ukrepe, ki bi po navedbah ministrstva za obrambo omogočili dolgoročno stabilno popolnjevanje vseh struktur Slovenske vojske (SV) in doseganje njenega načrtovanega obsega. Dopolnjen je tudi seznam razmer, ko se lahko uvede obvezno služenje.

SV se že leta sooča z upadom števila pripadnikov stalne sestave. Minister za obrambo Matej Tonin je že ob začetku mandata napovedal ukrepe za izboljšanje kadrovske zasedbe vojaških vrst. Kot je zapisano v gradivu za predlog novele zakona, je njen cilj omogočiti dolgoročno stabilno popolnjevanje vseh struktur Slovenske vojske in doseganje njenega načrtovanega obsega, pa tudi povečati interes za prostovoljno služenje vojaškega roka, s čemer bi po mnenju ministrstva za obrambo zagotovili več usposobljenih državljanov za popolnjevanje vseh struktur SV.

Med rešitvami za dvig števila pripadnikov SV ministrstvo predlaga, naj se vključevanje v prostovoljno služenje vojaškega roka omogoči čim širšemu krogu zainteresiranih državljanov, ki izpolnjujejo pogoje. Načrtujejo, da bi se na daljši rok vzpostavili kadrovsko bazo za popolnjevanje vseh struktur Slovenske vojske. Predlagajo dvig starostne meje za sodelovanje v rezervni sestavi SV, in sicer za moške s 50 na 55 let, za častnike s 60 na 63 let ter za ženske s 40 na 55 let, je navedeno v gradivu. Na prostovoljno služenje vojaškega roka pa bi se napotilo nabornika do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 30 let.

Predlagajo tudi ponovno uvedbo posamezne ali vseh sestavin vojaške dolžnosti pod določenimi pogoji tudi v miru. Sedanji zakon predvideva, da lahko DZ na predlog vlade obvezno služenje vojaškega roka uvede “ob povečani nevarnosti napada na državo oziroma neposredni vojni nevarnosti ali ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja v skladu z zakonom”. Ministrstvo pa bi k tem okoliščinam dodalo tudi možnost obvezne vojaške dolžnosti v času miru, in sicer v primeru “izrednega poslabšanja varnostnega okolja”.