Ministrstvo naj bi v obdobju od leta 2021 do 2027 zagotovili letno pomoč socialno ogroženim

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v formalno potrditev Evropski komisiji poslalo program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju od leta 2021 do 2027. Cilj je, da bi pomoč letno zagotovili vsaj 163.900 najbolj ogroženim. Vrednost programa je 32,6 milijona evrov.
fb kARITAS

Program za materialno pomoč najbolj ogroženim v Sloveniji se kot ukrep socialne politike na ministrstvu izvaja od leta 2014. Prispeva k odpravljanju najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim, in sicer v obliki paketov s hrano, ki jih razdeljujejo izbrane humanitarne organizacije, in z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje najbolj ranljivih, so zapisali.

V skladu s predlogom programa bodo kupili hrano, jo razdeljevali in izvajali spremljevalne ukrepe ter tehnično pomagali upravljavskim in nadzornim organom.

Glavne ciljne skupine, ki jih bodo naslavljali, so tiste, pri katerih beležijo najvišjo stopnjo tveganja revščine. To so gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki, gospodinjstva z delno delovno aktivnimi odraslimi člani z vzdrževanimi otroki in delovno neintenzivna gospodinjstva brez vzdrževanih otrok.

Prav tako so v tej skupini brezposelni, upokojene ženske, še zlasti starejše od 75 let, in enočlanska gospodinjstva, še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije