Minister Kumer v HE Vuzenica o nujnosti vzdrževanja vodotokov

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je v okviru vladnega obiska na Koroškem obiskal hidroelektrarno Vuzenica, kjer ga je sprejelo vodstvo DEM. Na delovnem sestanku, ki se ga je udeležil tudi župan Občine Vuzenica Franc-Franjo Golob, so govorili o nujnosti vzdrževanja in urejanja vodotokov, predvsem pritokov reke Drave, ter brežin.

Kumer si je ogledal hidroelektrarno (HE) Vuzenica, drugo elektrarno v verigi osmih na slovenskem delu reke Drave, s katerimi upravljajo Dravske elektrarne Maribor (DEM). Generalni direktor DEM in njegov pomočnik, Damjan Seme in Aleksander Brunčko, sta ministru predstavila načrtovano prenovo sekundarnih sistemov elektrarne, ki bo stekla oktobra. Letos bo stekla prenova agregata tri, v prihodnjih dveh letih pa še prenovi agregatov dva in ena. Trenutno sicer potekajo dela na zamenjavi naprav lastne porabe elektrarne.

Na delovnem sestanku so spregovorili o nujnosti vzdrževanja vodotokov, predvsem pritokov reke Drave, in brežin. V Vuzenici tovrstni izziv zaradi neurejenosti predstavlja potok Cerkvenica, kjer se je ob izlivu v reko Dravo nakopičila ogromna količina gramoza in sedimentov. To je treba čim prej urediti, pri čemer je potrebno usklajeno sodelovanje vseh deležnikov, ki so odgovorni za reko Dravo in njene pritoke, so v sporočilu za javnost zapisali v DEM.

“Minister Kumer se je zahvalil strokovni ekipi DEM, ki je ob učinkoviti komunikaciji z upravljalcem avstrijskih hidroelektrarn na reki Dravi – družbo Verbund ter maksimalno angažiranostjo tehničnega kadra uspela upravljati pretok reke Drave na način, da ob zadnjih visokih vodah ni prišlo do poškodb infrastrukture in večjih razlivanj reke Drave,” so navedli v družbi.

Seme je ob tem povedal, da DEM vlagajo znatna sredstva v odstranjevanje sedimentov ter vzdrževanje brežin na celotnem toku reke Drave. “Skupaj z državo oz. pristojnimi ministrstvi ter lokalnimi skupnostmi neprestano iščemo rešitve, kako dodatno izboljšati pretočnost pritokov, ki so ob zadnjih visokih vodah predstavljali največji izziv,” je dejal. Kot je dodal, je prioriteta družbe varna in zanesljiva proizvodnja električne energije, ob visokih vodah pa ima varovanje območij ob rekah prednost pred proizvodnjo.

Dogodki