Search
Close this search box.

Mednarodni dan prve pomoči: Letos v znamenju vseživljenjskega učenja prve pomoči

Več kot dve desetletji drugo soboto v septembru obeležujejo mednarodni dan prve pomoči. Z ozaveščanjem, sporočanjem in s pomočjo različnih dogodkov želijo poudariti pomen prve pomoči. In ker je polje prve pomoči zares široko, so se na Rdečem križu Slovenije letos odločili, da bodo obdobje od 10. septembra do 16. oktobra 2022 poimenovali Mesec prve pomoči in s tem obeležili dva pomembna dneva – mednarodni dan prve pomoči (10. september 2022) in svetovni dan oživljanja (16. oktober 2022), v tem obdobju pa se bo v organizaciji 56-ih območnih združenj Rdečega križa zvrstilo mnogo dogodkov.

Prva pomoč je največje humanitarno dejanje ter eden osnovnih gradbenih elementov pri zagotavljanju osebne varnosti in varnosti lokalne skupnosti in bi kot taka morala postati del osnovne splošne izobrazbe. Prva pomoč, vključno z oživljanjem, je ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. Vsako leto zaradi pomanjkanja pravočasne pomoči ali neustrezne prve pomoči umre na milijone ljudi ali pa pride do zapletov zaradi nestrokovne oskrbe.

Lanskoletni slogan »Otroci so ambasadorji prve pomoči v svojem lokalnem okolju.« ter naše
pozive in stališča, da bi morala prva pomoč postati sestavni del učnih načrtov že v vrtcih ter nato
v osnovnih in srednjih šolah, letos nadgrajujemo s sloganom »Prva pomoč povsod in za
vsakogar
«, glavni sporočilo pa je pomembnost vseživljenjskega učenja prve pomoči.

Pomembnosti vseživljenjskega učenja prve pomoči se je v svoji poslanici seveda dotaknila tudi
predsednica Rdečega križa Slovenija, mag. Vesna Mikuž, ki med drugim pravi: »Temeljni
postopki oživljanja mimoidočih za dva- do štirikrat povečajo možnost za preživetje osebe v
primeru zastoja srca. V letu 2022 bomo poudarili pomen vseživljenjskega učenja prve pomoči.
Medse vabimo otroke, mladostnike, odrasle in starostnike, da se naučijo oziroma obnovijo svoja
znanja prve pomoči. Vsako človeško življenje je pomembno, zato moramo svoja znanja in
veščine prve pomoči obnavljati

Želimo si, da bi tudi vsi prenesli novico o pomembnosti vseživljenjskega učenja prve pomoči v
javnost in s tem seznanili kar največje število ljudi o pomenu prve pomoči.

V prihodnjem mesecu, mesecu prve pomoči, bodo v organizaciji vseh naših 56-ih območnih združenj potekali različni dogodki, delavnice in srečanja, o katerih vas bodo redno obveščali.

Za Vašo podporo se Vam iz Rdečega križa zahvaljujejo.

Poslanica predsednice Rdečega križa, mag. Vesna Mikuž

Spoštovane prostovoljke, prostovoljci, strokovne sodelavke in sodelavci Rdečega križa Slovenije!
Dovolite mi, da se vam ob Svetovnem dnevu prve pomoči iskreno zahvalim za vaš dragoceni čas, znanja in izkušnje, ki jih posvečate največjemu humanitarnemu dejanju – prvi pomoči. Zaposleni in prostovoljci nacionalnih društev Rdečega križa (RK) in Rdečega polmeseca (RP) po vsem svetu vsako leto usposobimo za dajanje prve pomoči več kot 23 milijonov oseb. Znanja in veščine prve pomoči morajo biti dostopna vsakomur, saj so ta pomemben gradbeni element k zagotavljanju osebne varnosti in varnosti lokalne skupnosti. Tako s skupnimi močmi pomembno prispevamo k uresničevanju Strategije 2030, katere cilji so zmanjšati negativen učinek nesreč, števila umrlih in obolelih ter povečati kapacitete lokalne skupnosti in družbe.
Poleg usposabljanja oseb za dajanje prve pomoči je eno najpomembnejših poslanstev nacionalnih društev RK in RP opozarjanje na sam pomen prve pomoči. Zaradi pomanjkanja pravočasne ali neustrezne prve pomoči vsako leto umre oziroma utrpi zdravstvene posledice na milijone ljudi. Prva pomoč z oživljanjem je ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. Temeljni postopki oživljanja mimoidočih za dva- do štirikrat povečajo možnost za preživetje osebe v primeru zastoja srca. V letu 2022 bomo poudarili pomen vseživljenjskega učenja prve pomoči. Medse vabimo otroke, mladostnike, odrasle in starostnike, da se naučijo oziroma obnovijo svoja znanja prve pomoči.
Vsako človeško življenje je pomembno, zato moramo svoja znanja in veščine prve pomoči obnavljati. Vsakdo in povsod se lahko udeleži usposabljanja iz prve pomoči. Navedeno potrjujejo tudi nekateri podatki, in sicer: 19 % nacionalnih društev RK in RP po celem svetu organizira specifična usposabljanja za invalidne osebe, 18 % za osebe, ki jim je bila odvzeta pravica do svobode, in 10 % za brezdomce. Usposabljanja se izvajajo tudi za otroke, in sicer jih organizira kar 66 % društev, od tega je v 20 % držav usposabljanje del učnega kurikuluma v osnovnih in srednjih šolah. Omogočanje otrokom in mladim, da se naučijo in dajejo prvo pomoč, je ena od strategij za doseganje varnejšega okolja in odpornosti za vse državljane.
Dokazano je, da se otroci in mladi lahko naučijo in izvajajo prvo pomoč, zato bomo še naprej vztrajali, da prva pomoč postane sestavni del izobraževalnih programov že v vrtcu ter v osnovnih in srednjih šolah. Otroci so pomembni izvajalci prve pomoči, prav tako pa predstavljajo velik del prebivalstva, ki prejema prvo pomoč v nujnih primerih. Obvezno usposabljanje šolskih otrok ima največji vpliv na izboljšanje stopnje oživljanja s strani mimoidočih. Prepričani smo, da lahko z zagotavljanjem življenjsko pomembnih veščin otrokom pomagamo zgraditi bolj odporno generacijo.
»Prva pomoč povsod in za vsakogar.«

Vir: Rdeči križ Slovenije

Dogodki

Več kot dve desetletji drugo soboto v septembru obeležujejo mednarodni dan prve pomoči. Z ozaveščanjem, sporočanjem in s pomočjo različnih dogodkov želijo poudariti pomen prve pomoči. In ker je polje prve pomoči zares široko, so se na Rdečem križu Slovenije letos odločili, da bodo obdobje od 10. septembra do 16. oktobra 2022 poimenovali Mesec prve pomoči in s tem obeležili dva pomembna dneva – mednarodni dan prve pomoči (10. september 2022) in svetovni dan oživljanja (16. oktober 2022), v tem obdobju pa se bo v organizaciji 56-ih območnih združenj Rdečega križa zvrstilo mnogo dogodkov.