Search
Close this search box.

Lidl za vitalno Slovenijo: Lidl bo z donacijo financiral projekt občine Ravne na Koroškem “Plac za vse generacije”

– Lidl Slovenija je spomladi v okviru pobude »Lidl za vitalno Slovenijo« vse slovenske občine povabil k oddaji predlogov za donacijsko (so)financiranje lokalnih infrastrukturnih projektov, ki spodbujajo in krepijo gibanje ter zdrav življenjski slog lokalnega prebivalstva. Na povabilo se je odzvala skoraj tretjina vseh slovenskih občin, skupno so prejeli več kot 80 predlogov projektov. Med vsemi predlogi je bil za financiranje z Lidlovo donacijo izbran tudi projekt »Trim steza – Plac za vse generacije« občine Ravne na Koroškem.

S pobudo želijo spodbujati vitalnost Slovenk in Slovencev

Namen pobude Lidl za vitalno Slovenijo je krepitev (bolj) aktivnega načina življenja prebivalstva v lokalnem okolju. S tem v Lidlu Slovenija zasledujejo tudi cilje svoje trajnostne strategije, pri čemer sta glavni temi trajnosti dobro za planet in dobro za ljudi. V okviru slednjega se že vrsto let posvečajo humanitarnemu načinu delovanja, podpori projektom za otroke in družine, ter promociji zdravega načina življenja, ki zajema skrb za dobro počutje na vseh nivojih posameznikovega delovanja ter spodbujanje kupcev k ozaveščenemu načinu prehranjevanja. S širitvijo svoje ponudbe in ozaveščanjem namreč želijo olajšati njihovo odločanje ter jim pomagati k bolj uravnoteženemu prehranjevanju in tudi bolj trajnostnemu načinu življenja.

»V Lidlu Slovenija že več kot 15 let tkemo vezi z lokalnim okoljem, v katerem živimo in delujemo, ter iščemo načine, kako podpirati projekte in pobude za boljši svet. Vsako leto tako podpremo več kot 200 različnih organizacij, projektov in dogodkov. Ker smo se želeli v skladu z našo trajnostno strategijo še bolj povezati z lokalnim okoljem, je nastala pobuda Lidl za vitalno Slovenijo. Z njo bomo podpirali projekte, ki aktivno ustvarjajo možnosti za bolj zdrav način življenja prebivalstva in različne generacije spodbujajo h gibanju. Močan interes med občinami dokazuje, da prepoznavajo pomen in vlogo lokalne skupnosti pri spodbujanju zdravega načina življenja,« je povedal Ivan Udiljak, generalni direktor Lidla Slovenija.

Plac za vse generacije, ki spodbuja zdrav življenjski slog občanov

Besedilo: Lidl Slovenija

Dogodki

– Lidl Slovenija je spomladi v okviru pobude »Lidl za vitalno Slovenijo« vse slovenske občine povabil k oddaji predlogov za donacijsko (so)financiranje lokalnih infrastrukturnih projektov, ki spodbujajo in krepijo gibanje ter zdrav življenjski slog lokalnega prebivalstva. Na povabilo se je odzvala skoraj tretjina vseh slovenskih občin, skupno so prejeli več kot 80 predlogov projektov. Med vsemi predlogi je bil za financiranje z Lidlovo donacijo izbran tudi projekt »Trim steza – Plac za vse generacije« občine Ravne na Koroškem.