Letošnji splošni dogovor za zdravstvene domove predvideva pogodbeno kazen za neupravičeno odklonitev bolnika

Letošnji splošni dogovor v zdravstvu predvideva možnost izreka kazni v višini 400 evrov za zdravstvene zavode za neupravičeno odklonitev bolnika. Sprejemanje novih bolnikov do zgornje opredeljene meje je bila obveznost že prej, a je pri tem vseeno prihajalo do kršitev, sicer redkih, so na ministrstvu zapisali v odgovoru na poslansko vprašanje.

Pravica do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda je opredeljena v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer je določeno tudi, da način uresničevanja pravic do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda uredi zavod s splošnim aktom, so na ministrstvu za zdravje pojasnili v odgovoru na poslansko vprašanje Željka Ciglerja (Levica).

V pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja je tako določeno, da je osebni zdravnik dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko, če pri njem evidentirano število zavarovanih oseb že presega število, ki ga določi zavod, če si ga želi zavarovana oseba izbrati v nasprotju s pravili ali če zdravnik zavarovani osebi zaradi oddaljenosti ne bi mogel nuditi oz. zagotoviti vseh storitev, za katere je pooblaščen. Osebni otroški zdravnik pa lahko predlaga zavarovanim osebam prekinitev izbire, ko presežejo starostno mejo, specifično za dejavnost predšolske ali šolske medicine.

Že v lanskem splošnem dogovoru, v katerem so bila določena merila za oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni, je zapisano, da lahko zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov.

Ne glede na možnost odklanjanja opredeljevanja zavarovanih oseb pa se morajo, kot so spomnili na ministrstvu, partnerji dogovoriti, da nobena zavarovana oseba ne ostane brez izbranega osebnega zdravnika.

Kot so povzeli na ministrstvu, je bilo opredeljevanje družinskih zdravnikov do obremenitve glavarinskih količnikov tako obveznost že pred sprejetjem letošnjega dogovora. Ne glede na to pa se posamezni zdravniki tega niso držali oz. tega niso spoštovali. S splošnim dogovorom za letošnje leto se zato “namenom preprečitve takšnih, sicer redkih dejanj, uvaja možnost izreka pogodbene kazni v višini 400 evrov za vsak tak primer kršitve“, je še razvidno odgovora ministrstva.

V praksi to pomeni, da če zavarovana oseba poda prijavo, da ji zdravnik ni omogočil opredelitve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) preveri, ali je ta zdravnik že dosegel limit za odklanjanje, trenutno 1895 glavarinskih količnikov. Če te meje še ni dosegel, ZZZS zdravstvenemu zavodu, v katerem je zaposlen ta zdravnik, izreče kazen v višini 400 evrov, so za STA dodatno pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije