Komunala Slovenj Gradec kmalu v gradnjo kotlarne na lesno biomaso

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, ki ima 108 zaposlenih, je tudi lansko poslovno leto poslovala pozitivno. Družba je leto ob 10,2 milijona evrov prihodkov sklenila z dobrimi 62.000 evri bilančnega dobička, ki jih bo, tudi ob soglasju slovenjgraškega mestnega sveta, namenila za naložbe. Daleč največja bo skorajšnja gradnja nove kotlarne.

Gradnja nove kotlarne na lesno biomaso bo po zadnjih podatkih direktorja družbe Jožefa Dvorjaka stala 2,6 milijona evrov z vsemi stroški. Komunala je za naložbo, ki jo načrtuje na Štibuhu, že pred časom pridobila gradbeno dovoljenje, izbran je tudi že izvajalec del, to je družba Esotech.

Trenutno v Komunali Slovenj Gradec čakajo na informacijo ministrstva za infrastrukturo glede višine sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi, namenjenimi tovrstnim naložbam. “Pričakujemo slabih 30 odstotkov financiranja,” je za STA dejal Dvorjak, preostalo bo podjetje dodalo samo iz lastnih virov in posojila.

V podjetju načrtujejo, da bodo z gradnjo lahko začeli avgusta ali septembra, ob tem pa si prizadevajo, da zaradi poteka gradnje ne bi preveč vplivali na življenje Slovenjgradčanov, ki bivajo ob Gozdni poti. Gradnja naj bi se zaključila v enem letu, tako da bi toploto iz te kotlarne že proizvajali v kurilni sezoni 2021/22.

Podjetje je sprva načrtovalo, da bo naložbo zaključilo do konca letošnjega leta, a so se postopki, tudi zaradi umeščanja slovenjgraške južne obvoznice v prostor, nekoliko zamaknili.

Z naložbo podjetje sledi zakonodaji, po kateri bi moralo do konca letošnjega leta vsaj 70 odstotkov toplote proizvesti iz obnovljivih virov energije. Komunala Slovenj Gradec trenutno s pomočjo kogeneracije dosega 33 odstotkov toplote iz obnovljivih virov, s kotlarno na lesno biomaso pa bi se ta odstotek zvišal. Nova kotlarna bo nadomestila delovanje plinskega kotla, ki ga ohranjajo v pripravljenosti za delovanje v konicah.

Lanskoletno poslovanje Komunale Slovenj Gradec, ki izkazuje nekaj manj prihodkov kot leto prej, je direktor družbe Dvorjak v sredo predstavil mestnim svetnikom v Slovenj Gradcu, ki so letno poročilo skupaj s trajnostnim poročilom podjetja za lani potrdili. Lanski prihodki so bili nekoliko manjši kot leto prej, saj je Komunala prenehala voditi naložbe v cestno in komunalno infrastrukturo za slovenjgraško občino, ki zdaj te naložbe vnovič vodi in izvaja sama.

Je pa Komunala Slovenj Gradec med drugim lani na področju stanovanjske dejavnosti prevzela upravljanje centra Traberk v Dravogradu, ki je tako prvi objekt v njenem upravljanju zunaj občin ustanoviteljic Komunale. Skupno je družba na stanovanjskem področju lani izvedla 14 večjih naložb, največ v energetsko sanacijo stavb, prihodke na stanovanjskem področju pa je zvišala kar za desetino.

Na področju voodoskrbe je direktor v predstavitvi mestnim svetnikom med drugim izpostavil, da ocenjujejo kakovost pitne vode kot dobro, velik poudarek pa vseskozi namenjajo zmanjševanju izgub v omrežju. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je Dvorjak dejal, da 14 let stara čistilna naprava deluje dobro. Je pa izpostavil širše znan problem z oddajanjem odpadnega blata in dodal, da se težave na tem področju pojavljajo tudi letos, pri tem se viša tudi cena.

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je Dvorjak postregel s podatkom, da so lani zbrali dobrih 7000 ton odpadkov, od tega 55 odstotkov ločeno, in da je letos zadnje leto, ko še opravljajo to dejavnost. Od prihodnjega leta dalje namreč ta dejavnost po vsej Koroški prehaja pod regijski center za ravnanje z odpadki Kocerod.

Dogodki