KMKC Kompleks z novim direktorjem

 

Novo vodstvo v KMKC Kompleks

 

Novi direktor Koroškega mladinskega kulturnega centra Kompleks (KMKC Kompleks) je po soglasni odločitvi članov Sveta zavoda postal Tadej Breznik. Na razpis se je prijavilo 5 kandidatov, izmed teh so bile 4 prijave popolne, najbolj pa je prepričala Breznikova, tako zaradi njegovih dosedanjih izkušenj in vključenosti v Kompleksovo delovanje kot tudi zaradi idejne usmeritve prihodnosti zavoda.

 

 

Čeprav so bile popolne le štiri prijave od petih prejetih na razpis za delovno mesto direktorja KMKC Kompleks, je bila končna odločitev vse prej kot enostavna. Vsak od prijavljenih kandidatov je namreč v svojem videnju Kompleksa (kot osrednjega koroškega mladinskega centra) navedel kakšno od idej, ki bi jo po prepričanju Sveta zavoda tudi uspešno izvedel. Na koncu so vendarle prevladale lastnosti Tadeja Breznika, ki je bil edini od kandidatov v Kompleksu aktiven že od svojih gimnazijskih let, v mandatu predhodnega direktorja pa je opravljal delo programske vodje. V tem času je dodobra spoznal problematiko mladinske kulture, ki so ji časi vse manj naklonjeni. Tudi poznavanje specifičnih problemov Kompleksa, ki se nanašajo predvsem na odlično sodelovanje z dosedanjimi soustvarjalci programa, vzajemno dobro sodelovanje z ustanoviteljem zavoda (Klubom koroških študentov), poznavanje projektov v teku in sposobnost nekonfliktnega komuniciranja z okoliškimi prebivalci so njegove prednosti, ki so pretehtale pri odločanju.

 

Novoizvoljeni direktor Tadej Breznik trenutno končuje študij Angleški jezik ter Književnost in filozofijo na Filozofski fakulteti univerze v Mariboru. Njegova izbira je na nek način nadaljevanje zgodbe KMKC Kompleks kot valilnice novih ustvarjalnih kadrov, kjer lahko vsi mladi dobijo svojo priložnost bodisi za ustvarjanje novih kulturnih del bodisi za njihovo predstavitev širši publiki.

 

»Je njegova izbira nagrada za preteklo delo v Klubu koroških študentov in Kompleksu? V drugačnih časih, ko je bilo denarja za delovanje kluba več kot dovolj, bi tako razmišljanje morda celo bilo na mestu. V današnjih časih, ko sredstva vseh financerjev ne zadoščajo niti za osnovne stroške in plačo, pa je izvolitev na to funkcijo predvsem ogromna obveznost in odgovornost do bodočih rodov koroške mladine. Vsi dosedanji vodilni so v Kompleksu pustili svoj pečat, del sebe, kar se je kazalo predvsem skozi uspešno izpeljane projekte in odlično organizirane prireditve. Sedanji direktor bo tisti, ki bo bolj kot o programu (so)odločal o tem, ali bo Kompleks sploh še obstal in bodo mladi pri nas sploh še imeli kje možnost ustvarjalnega dela in srečevanja z drugačno kulturo, kot nam jo vsakodnevno ponujajo komercialni ponudniki,« je odločitev komentiral predsednik Sveta zavoda Robi Jamnik.

 

Na vprašanje, zakaj bi ravno on bil najbolj primeren direktor, je Tadej Breznik odgovoril: »Ker mi ni vseeno za Kompleks.« Kompleks je edinstvena institucija, ki nudi pogoje za delo kot le malokateri mladinski klub ne le v Sloveniji ampak tudi izven naših meja. Nikomur ne bi smelo biti vseeno za Kompleks. Tadej Breznik je to že neštetokrat dokazal, zato mu k zasluženi izvolitvi Svet zavoda hkrati iskreno čestita.