Klugler: Zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti nam daje podporo, da se je razvoj v MO Slovenj Gradec začel odvijati v pravo smer

MO Slovenj Gradec se je uvrstila med prvih 70 najprebojnejših slovenskih občin na področju kakovosti bivanja, prejela je namreč ZLATI ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2021. Župan Tilen Klugler je ob tem dejal, "da vizija uprave slovenjgraške občine sledi k temu, da naredijo občino prijazno za živet tako na stanovanjskem področju, področju možnosti zaposlovanja in na področju cestne infrastrukture". Izpostavil pa je tudi živahno dogajanje na stanovanjskem področju, ki je bilo zelo podhranjeno.

VIDEO: Izjava župana MO Slovenj Gradec Tilna Kluglerja

70 občin se je uvrstilo v zgornjo tretjino vseh slovenskih občin, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev v sam vrh lestvice pa jim prinaša zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2021, ki ga podeljuje ekipa Zlati kamen.

Certifikat ISSO Zlati kamen lahko pridobijo občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, torej jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja.  

Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v  Indeks ISSO. Certifikat lahko pridobijo občine, ki sodijo po skupni vrednosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji. 

Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini. Indeks se postopno razvija in vključuje vse več aspektov.

Indeks se bistveno razlikuje od nagrade Zlati kamen. Indeks temelji na merljivih podatkih, ki kažejo doseženo stanje. Nagrada Zlati kamen je namenjena razvojno prodornim občinam, torej tistim, ki imajo najboljše razvojne prakse, usmerjene v prihodnost. Kriteriji za podelitev nagrade so le deloma kvantitativni; odločilna je ocena skupine strokovnjakov z različnih področij.

Preberite tudi: Občina Ravne na Koroškem v finalu izbora razvojno najprodornejših občin v državi

Katera bo nacionalna zmagovalka in dobitnica nagrade Zlati kamen za leto 2021, bo znano 12. februarja. Lani je Zlati kamen prejela Idrija. Občina, ki je prejela tudi prvi Zlati kamen leta 2012 je tako postala prvi kraj, ki je prejel nagrado za razvojno najprodornejšo občino že drugič.