Search
Close this search box.

Kacin: V ponedeljek zgolj uradna razglasitev epidemije, dodatni ukrepi v prihodnjih dneh

Potem ko je predsednik Janez Janša preko Twitterja sporočil, da bo od ponedeljka za 30 dni za celo Slovenijo razglašena epidemija, je vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin za Televizijo Slovenija dejal, da bo v ponedeljek le uradna razglasitev epidemije, medtem ko bodo v veljavi ukrepi kot doslej.

Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 30 dni.

V Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Priča smo njenemu hitremu in eksponentnemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-COV-2 zahtevajo takojšnjo razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije,” so po seji zapisali na spletni strani Vlade RS.

Razglasitev epidemije pomeni, da se aktivira državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni. Protiepidemijske ukrepe predlaga NIJZ, za njihovo usklajevanje pa je pristojno ministrstvo za zdravje in vlada. V reševanje epidemije se vključijo tudi sile zaščite in reševanja oz. civilna zaščita.

Epidemijo na ravni posameznega območja razglasi minister za zdravje, za celotno državo pa vlada. Državni načrt se aktivira, ko je okuženo ali ogroženo celotno območje Slovenije in ko vlada razglasi epidemijo ter je treba poleg služb v zdravstveni dejavnosti uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), izvajati zaščitne ukrepe in naloge ZRP ter dejavnosti opredeljene v načrtu k dejavnosti ministrstev.

Predlog za aktiviranje državnega načrta poda minister za zdravje, aktivira pa ga poveljnik civilne zaščite. Ko se aktivira državni načrt, so aktivirani tudi regijski načrti zaščite in reševanja, predvideva državni načrt, ki je bil posodobljen julija letos.

Ob razglasitvi epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravi oceno tveganja glede na vrsto nalezljive bolezni in predlaga protiepidemijske splošne in specifične preventivne ukrepe. Za njihovo usklajevanje je pristojno ministrstvo za zdravje in vlada, za izvajanje operativnih nalog sil za ZRP pa je odgovoren poveljnik civilne zaščite.

Poveljnik civilne zaščite v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in NIJZ spremlja razmere in odloča o nadaljnjih ukrepih in nalogah ZRP.

Prebivalci morajo biti v času epidemije pravočasno in objektivno obveščeni o pričakovani nevarnosti, možnih posledicah, ukrepih in nalogah za zmanjšanje in odpravo posledic.

Slovenija lahko ob razglasitvi epidemije zaprosi za pomoč države, s katerimi ima sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume, preko mehanizma EU na področju Civilne zaščite, Nato in druge.

Po aktiviranju državnega načrta poveljnik civilne zaščite obvešča pristojne organe in javnost o načrtovanih zaščitnih ukrepih in nalogah ZRP, njihovem poteku, izvedbi itd.

V primeru aktiviranja državnega načrta država krije vse stroške, povezane s pripravljenostjo in delovanjem sil za ZRP oz. za izvajanje drugih nujnih ukrepov. O uporabi teh sredstev ob aktiviranju državnega načrta odloča vlada, predvideva državni načrt.

Kacin za TVS: V ponedeljek zgolj uradna razglasitev epidemije, ukrepi v veljavi kot doslej

V Poročilih na TV Slovenija je nekaj podrobnosti glede razglašene epidemije podal vladni govorec vlade Kacin. Pojasnil je, da se je vlada za razglasitev epidemije odločila, da bi imela pravno podlago za ukrepe, ki bodo sledili. “Zdaj se bo aktiviral državni načrt na področju civilne zaščite, da bodo imeli župani pri sebi na voljo strukturo za pomoč in ukrepanje, če se bodo razmere slabšale. Slabšale pa se bodo, jutrišnje številke okuženih ne bodo rekordne, rekordne pa bodo za ponedeljek,” je napovedal.

Kacin je še napovedal, da bodo dodatni ukrepi sledili v prihodnjih dneh, za zdaj pa je sprejeta le odločitev za formalno razglasitev epidemije. Torej vse velja kot do zdaj – v šolo gredo šolarji do 6. razreda, za ostale je vlada že pred dnevi uvedla en teden pouka na daljavo, nato pa bodo znova presodili, kakšne so razmere. Uslužbenci gredo na delo, so pa po Kacinovih besedah vse delodajalce pozvali, naj se čim več dela od doma, da bo druženja in prehajanja čim manj, poroča MMC.

Ocenjujemo, da so nekateri ukrepi, ki so bili do zdaj sprejeti – na primer o trgovinah in 20 kvadratov na posamezno stranko, kar se trgovci dobro držijo, zato ne vidimo potrebe po zapiranju trgovskih centrov. Želimo, da čim več stvari deluje, se moramo pa samoomejiti. Pokazalo se je, da ljudje v zadnjih dneh bolj samozaščitno ravnamo in da nekaterih ukrepov ne bo ali vsaj še ne bo treba razglasiti,” je še dodal Kacin ter napovedal, da bo vlada vse sprejete ukrepe časovno zamejila.

Preko družbenega omrežja Facebook pa se je oglasila tudi šolska ministrica dr. Simona Kustec, ki je zapisala, da navkljub razglašeni epidemiji delo v vzgojno izobraževalnih zavodih poteka kot objavljeno v četrtek, 15. oktobra.

“Učenci od 1. do 5. razreda bodo pouk obiskovali v šoli. V srednjih šolah, glasbenih šolah in v osnovnih šolah od 6. do 9. razreda bo izobraževanje potekalo na daljavo. Zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovne šole s prilagojenim programom bodo izvajali vse programe v šoli oziroma zavodu. Prav tako se nespremenjeno izvaja delo v vrtcih, dijaških ter študentskih domovih. Izobraževanje na daljavo bo potekalo tudi na področju izobraževanja odraslih in v višjih strokovnih šolah. Visokošolski zavodi delujejo v skladu s sklepi in smernicami univerz oz. njihovih članic,” je navedla.

Vir: STA, MMC RTV SLO, WWW.GOV.SI

Dogodki

Potem ko je predsednik Janez Janša preko Twitterja sporočil, da bo od ponedeljka za 30 dni za celo Slovenijo razglašena epidemija, je vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin za Televizijo Slovenija dejal, da bo v ponedeljek le uradna razglasitev epidemije, medtem ko bodo v veljavi ukrepi kot doslej.