Search
Close this search box.

Javna dražba za prodajo nepremičnin na območju Stanovanjske zazidave Troblje TR-05

Javno dražbo objavlja Mestna občina Slovenj Gradec.

SKLOP 1 – nepremičnini z ID znakom 846 129/4 in 846 130/1, v skupni izmeri 824 m2,

SKLOP 2 – nepremičnina z ID znakom 846 129/3, v izmeri 893 m2.

Izklicna cena za prodajo posameznega sklopa nepremičnin znaša: za SKLOP 1: 19.306,32 evrov (neto) in za SKLOP 2: 20.922,99 evrov (neto). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost (DDV).

Dražitelji morajo najkasneje do ponedeljka, 3. aprila 2023, do 10. ure, plačati varščino v znesku 2.200,00 evrov. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje na javni dražbi.

Prijava za javno dražbo mora prispeti v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec najkasneje do četrtka, dne 6. aprila 2023 do 10. ure. Končni datum in čas prispetja v vložišče velja tudi za priporočeno pošto.

Javna dražba bo potekala isti dan, dne 6. aprila 2023, s pričetkom ob 12. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Več informacij in dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vir: slovenjgradec.si

Dogodki

Javno dražbo objavlja Mestna občina Slovenj Gradec.