Search
Close this search box.

Invalidom in vojnim veteranom danes solidarnostni dodatek

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo danes izplačalo solidarnostni dodatek po zadnjem protikoronskem zakonu vojnim veteranom, vojnim invalidom in invalidom v višini 150 evrov. Izplačilo bo prejelo 3026 upravičencev v skupni višini 453.900 evrov, so sporočili.

Enkratni solidarnosti dodatek bodo na podlagi zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 prejeli upravičenci, ki imajo odločbo o nezaposljivosti na podlagi zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter so hkrati upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

Medtem je bil solidarnostni dodatek po tem zakonu upokojencem z nižjimi pokojninami in prejemnikom invalidskih nadomestil izplačan 14. januarja, upokojencem z začasnim prebivališčem v Sloveniji pa pri izplačilu pokojnine za februar.

Ta paket ukrepov je prinesel tudi podaljšanje pravice do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 evrov. Do tega dodatka je upravičen eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega do 30. junija 2023. Izplačila centri za socialno delo izvajajo po uradni dolžnosti v treh mesecih po rojstvu, kar pomeni, da posebne vloge ni treba vlagati, so zapisali.

Dogodki