Inšpektorat RS za infrastrukturo odgovarja: Investicijska vzdrževalna dela še niso zaključena

20180912_184532

Pred dnevi smo v Koroških novicah pisao o slabo obnovljeni cesti na relaciji Muta (Gortina) – Dravograd, iz katere tudi po več dnevih sušnega vremena izvira voda, zaradi neprestane vlažnosti je na cesti moč zaslediti tudi mah in alge. V prispevku je bilo objavljeno tudi pojasnilo Mirka Vošnerja, župana Občine Muta.

Glede omenjene ceste smo danes prejeli še odgovor Inšpektorata RS za infrastrukturo.

Iz službe za odnose z javnostmi so sporočili: »Obveščamo vas, da je pristojni inšpektor za ceste seznanjen z nepravilnostjo, ki jo opisuje bralec v vašem dopisu. Investicijska vzdrževalna dela (asfaltna preplastitev vozišča) na glavni cesti G1-1, odseku Dravograd – Radlje še niso zaključena, saj še ni bil opravljen pregled, ki ga opravi komisija. Na omenjeni ogled je vabljen tudi cestni inšpektor, ki bo še posebej skrbno preveril sanacijo omenjene nepravilnosti.

Omenjena komisija skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah izvede pregled s katerim preveri, če je predložena vsa predpisana dokumentacija in če so dela izvedena v skladu s predloženo dokumentacijo, določili pogodbe in s pravili stroke. Na podlagi tega pregleda komisija ugotovi, ali je potrebno odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti, ali se lahko izda dovoljenje za izročitev ceste v začasno omejeno uporabo, do odprave pomanjkljivosti oz. ali se lahko izda dovoljenje za izročitev ceste v neomejeno uporabo, če ni pomanjkljivosti.
Po pridobitvi dovoljenja za neomejeno uporabo ceste, se le ta preda investitorju. Nadzor nad stanjem cest zagotavljata upravljavec cest s pregledi cest in izvajalec rednega vzdrževanja ceste s pregledniško službo.

Za več informacij o omenjeni investiciji (reklamaciji nepravilnosti) vam svetujemo, da se obrnete na investitorja in njegovega nadzornika del

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.