Inšpekcija v nadzor občin nad zagotavljanjem opremljenosti z javno kanalizacijo

Inšpekcija za okolje in naravo bo izvedla akcijo nadzora občin nad zagotavljanjem opremljenosti aglomeracij z javno kanalizacijo. Nadzor bodo izvedli v občinah, na ozemlju katerih ležijo aglomeracije, velike 2000 ali več populacijskih enot.
Fotografija je simbolična

Kot so po današnjem pripravljalnem sestanku med ministrstvom za okolje in prostor in inšpektorji za okolje sporočili z ministrstva, je cilj zagotoviti, da vse občine, ki še niso zagotovile ustrezne opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem ali z ustreznim individualnim in drugim primernim sistemom v aglomeracijah, enakih ali večjih od 2000 populacijskih enot (to je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, ki ga povzroči en prebivalec na dan), to v najkrajšem možnem času zagotovijo.

“Zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden od ključnih mehanizmov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja, zlasti za doseganje dobrega stanja voda v Sloveniji,” poudarjajo.

Inšpektorat bo uvedel nadzore v občinah, na ozemlju katerih ležijo aglomeracije, enake ali večje od 2000 populacijskih enot, ki še niso 100-odstotno opremljene.

Po podatkih iz leta 2018 občine v 31 aglomeracijah z 2000 ali več populacijskimi enotami še niso zagotovile opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem ali z ustreznim individualnim in drugim primernim sistemom.

Inšpekcija bo nadzor opravljala na podlagi poročil občin in izvajalcev javnih služb za leto 2019 ter na podlagi predhodne ocene stopnje opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem ali z ustreznim individualnim in drugim primernim sistemom za leto 2019, ki jo bo za potrebe akcije pripravilo ministrstvo za okolje in prostor. Analiza podatkov za leto 2019 bo v kratkem končana, takoj nato se bodo začeli izvajati nadzori, so še sporočili z ministrstva.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije