Search
Close this search box.

Ilegalne migracije: Mejo z Italijo začele varovati mešane policijske patrulje

Mešane patrulje so pomemben signal tihotapcem ilegalnih migrantov. Od ponedeljka, 1. julija, so svoje delo začele opravljati mešane patrulje italijanske in slovenske policije vzdolž meje v videmski in goriški pokrajini na italijanski strani in na območju Kopra in Nove Gorice na slovenski strani.

Na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike o čezmejnem policijskem sodelovanju ter skladno z Izvedbenim protokolom o izvajanju mešanega patruljiranja ob slovensko italijanski meji so včeraj, 1. julija 2019, začeli z izvajanjem skupnega patruljiranja z italijanskimi varnostnimi organi na skupni državni meji. Patruljiranje se bo izvajalo na obeh straneh državne meje na območjih policijskih uprav Koper in Nova Gorica.

Sporazum bo omogočil okrepitev sodelovanja v boju proti nezakonitemu priseljevanju in proti trgovcem z ljudmi, ki delujejo na tako imenovani »balkanski poti«, na kateri že nekaj časa ponovno raste število nezakonitih migrantov, ki preko Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije pridejo na ozemlje Furlanije Julijske krajine.

Delovanje mešanih slovensko-italijanskih patrulj so pristojni podrobneje predstavili v včerajšnji izjavi za javnost na območju bivšega mejnega prehoda Lipica. Iz slovenske policije sta sodelovala Marjan Štubljar iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi in Viljem Toškan iz Sektorja uniformirane policije na PU Koper, iz italijanske policije pa vodja IV. cone mejne policije iz Vidma dott. Vincenzo Avallone in vodja sektorja mejne policije iz Trsta dott. Giuseppe Colasanto.

Slovenska in italijanska policija sta uvedli mešane patrulje vzdolž skupne meje.

Slovenska in italijanska policija skupaj ocenjujeta stanje ilegalnih migracij na skupni meji in se soočata s povečanjem števila nezakonitih migrantov, ki prihajajo iz zahodnobalkanske regije. Zato menita, da je potrebno okrepljeno čezmejno sodelovanje obeh držav s sredstvi za zagotavljanje učinkovitega boja proti čezmejnemu kriminalu in preprečevanje nezakonitega priseljevanja.

Obe policiji sta se na operativni ravni dogovorili za okrepljeno skupno delovanje. Uvedba mešanih patrulj vzdolž meje ne pomeni ponovnega nadzora v obliki mejnih kontrol. Skupne patrulje omogočajo lažje operativno sodelovanje, boljšo koordinacijo dela, znatno hitrejšo reakcijo pri zasledovanju pobeglih oseb in vozil ter njihovem prijetju, kot tudi istočasno pokrivanje meje na obeh straneh. Pomemben del skupnega dela so tudi izmenjava strokovnih izkušenj, poglobitev sodelovanja in krepitev zaupanja.

Mešane patrulje bodo pripomogle tudi k učinkovitemu varovanju državne meje s Hrvaško, saj bo s tem poslan jasen signal tihotapcem in potencialnim nezakonitim migrantom. To bo vsekakor imelo vpliv k zmanjšanju privlačnosti te poti in posredno tudi na obseg migracij v regiji.

V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Slovenije obravnavali 4.313 ilegalnih prehodov državne meje (v enakem obdobju lani 2.590). Število se je glede na predhodno obdobje povečalo za 66,5 odstotka. V prvih petih mesecih letos so bili najpogosteje obravnavani državljani Pakistana, Alžirije in Maroka.

Na podlagi podpisanega izvedbenega protokola bodo mešane patrulje delovale do 30. septembra 2019. Po zaključku je predvidena evalvacija ukrepov z oceno potrebe po podaljšanju ter morebitnih modifikacijah protokola.

Izvedbeni protokol, ki sta ga v preteklih dneh podpisala direktorja mejnih policij obeh držav, temelji na pozitivnih izkušnjah podobnih oblik čezmejnega sodelovanja, ki jih Uprava javne varnosti že izvaja z avstrijskimi, švicarskimi in francoskimi policijskimi mejnimi organi.

Način delovanja mešanih patrulj

Mešane patrulje bodo delovale štirikrat tedensko v 10-kilometrskem pasu ob državni meji z Italijo. Na podlagi analiz tveganja so se odločili, da bodo tri mešane patrulje na območju, ki ga pokrivata PU Koper in Sektor mejne policije Trst ter enkrat tedensko na območju, ki ga pokrivata PU Nova Gorica in Sektor mejne policije Gorica.

Mešano patruljiranje bodo izvajali tako, da se bodo gostujoči policisti pridružili domačim policistom. Vodja patrulje je vedno policist države, na ozemlju katere se izvaja patrulja. Policisti bodo skupaj z enim službenim vozilom opravljali naloge predvsem na cestnih relacijah v smeri proti državni meji. Na določenih območjih bodo patruljirali tudi peš. Gostujoči policisti bodo v uniformah, policijskih pooblastil ne bodo izvajali. Domačim policistom bodo pomagali pri opazovanju in izmenjavali informacije pri preprečevanju nezakonitih migracij. Nosili bodo tudi kratkocevno orožje, ki pa ga lahko uporabijo le v silobranu. Mešano patruljiranje se bo izvajalo ob različnih urah ponoči in podnevi glede na ugotovitve analiz tveganja, kar bodo usklajevali oziroma načrtovali na skupnih sestankih z italijansko stranjo.

V ta namen so pripadniki mejne policije obeh držav, ki bodo izvajali mešane patrulje, že opravili usposabljanje za izvajanje potrebnih tehnično operativnih ukrepov ob upoštevanju posameznih nacionalnih predpisov.

Število ilegalnih prehodov meje se povečuje

Do 29. junija 2019 je policija obravnavala 5.306 ilegalnih prehodov meje (3.612 v letu 2018). V tem obdobju je od italijanskih varnostnih organov sprejela 146 tujcev (lani 158), med njimi je največ državljanov Afganistana, Alžirije in Pakistana.

Problematika nedovoljenih prehodov državne meje na območju Policijske uprave Koper

Na območju Policijske uprave Koper se v letošnjem letu srečujejo s povečano problematiko nedovoljenih prehodov državne meje. V obdobju od začetka 2019 do 27. junija 2019 so policisti na meji s Hrvaško obravnavali 1.827 oseb zaradi ilegalnega prehoda meje, v lanskoletnem enakem obdobju je bilo teh 1.437. Večina teh tujcev je namenjena v Italijo, kamor poskušajo priti tako peš kot z različnimi prevoznimi sredstvi.

BESEDILO: www.policija.si

Dogodki

Mešane patrulje so pomemben signal tihotapcem ilegalnih migrantov. Od ponedeljka, 1. julija, so svoje delo začele opravljati mešane patrulje italijanske in slovenske policije vzdolž meje v videmski in goriški pokrajini na italijanski strani in na območju Kopra in Nove Gorice na slovenski strani.