Search
Close this search box.

Gorenje: Višje plače in božičnica

V Gorenju so vodstvo in sindikat dosegli dogovor o prenovi podjetniške kolektivne pogodbe, ki bo s 1. januarjem 2023 vodila v zvišanje osnovnih plač. V Hisense Europe, pod okrilje katerega sodi Gorenje, bodo v uresničevanje dogovora, ki je temelj za nadaljevanje socialnega dialoga v 2023, vložili skoraj 13 milijonov evrov letno.

S prenovo plačnega sistema bodo v Gorenju za najnižji tarifni razred za začetnike na najenostavnejših delih v proizvodnji osnovne plače povečali na 994 evrov bruto. Na zgornjem delu plačne lestvice dodajajo nove, višje plačne razrede, s čimer bodo omogočili napredovanje in zaposlovanje najboljših strokovnjakov in vodij.

Kot so sporočili iz Velenja, nihče od zaposlenih s sedem ali več leti delovne dobe v Hisense Europe ne bo imel več osnovne plače pod 1151,77 evra bruto.

Jasneje so opredelili tudi podlago za izračun uskladitve plač, kjer opredelitev skupine Gorenje, ki ni bila več aktualna, nadomeščajo z družbami skupine Hisense Europe, podpisnicami podjetniške kolektivne pogodbe.

Pri pravicah, ki temeljijo na delovni dobi (jubilejne nagrade, odpravnine), bodo upoštevali delovno dobo v podjetju (vključno s podjetji znotraj skupine oz. pravnimi predniki). Dodatek za delovno dobo bodo za bodoče zaposlene, ki se bodo v podjetjih Hisense Europe zaposlili po 1. januarju 2023, obračunavali po 0,7-odstotni letni stopnji za vsako leto delovne dobe v Hisense Europe (prej 0,5 odstotka letno), ne pa več za skupno delovno dobo pri vseh delodajalcih (prej 0,5 odstotka letno). Višina dodatka in način obračunavanja za obstoječe zaposlene ostajata enaka.

Natančneje so opredelili tudi napredovanja, ki so vezana na letno ocenjevanje delovne uspešnosti, predlog kriterijev za napredovanje pa bodo pred implementacijo uskladili in potrdili še s svetom delavcev. Nekoliko so spremenili tudi lestvico za izračun dodatnih dni letnega dopusta glede na zahtevnost delovnega mesta, delovno dobo in starost.

Vodstvo in sindikati so se sporazumeli tudi o višini letošnje božičnice, ki bo izplačana 20. decembra in bo znašala 850 evrov bruto.

Predstavniki Hisense Europe in sindikata so se o prenovi obstoječe podjetniške kolektivne pogodbe sicer pogajali od julija letos. Predsednica sindikata Skei Gorenje in vodja sindikalne pogajalske skupine Jasminka Nedić je pogajanja ocenila kot naporna, a konstruktivna.

Po besedah vodje delodajalske pogajalske skupine, podpredsednice Hisense Europe in Hisense International Stanke Pejanović pa uspeh pogajanj dokazuje, “da smo pripravljeni in sposobni obrniti nov list in se osredotočiti na prihodnost”.

Pejanović verjame, da so s tem postavili trdne temelje za konstruktivno nadaljevanje socialnega dialoga. Tega bodo nadaljevali v prihodnjem letu, upoštevajoč aktualne razmere, še pravijo v družbi.

Dogodki

V Gorenju so vodstvo in sindikat dosegli dogovor o prenovi podjetniške kolektivne pogodbe, ki bo s 1. januarjem 2023 vodila v zvišanje osnovnih plač. V Hisense Europe, pod okrilje katerega sodi Gorenje, bodo v uresničevanje dogovora, ki je temelj za nadaljevanje socialnega dialoga v 2023, vložili skoraj 13 milijonov evrov letno.