Ekipa PP PGD Mislinja že četrto leto zapored med najboljšimi v koroški regiji (FOTO)

FOTO: PP PGD Mislinja

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izpostava Slovenj Gradec, Rdeči križ Slovenije, območno združenje Radlje ob Dravi in občina Radlje ob Dravi so 25. 5. 2019 v Radljah ob Dravi organizirali XXV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite (CZ) in Rdečega križa (RK).

Tematika je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti posameznih ekip PP v nudenju prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije in širše države. Vsaka ekipa usposobljenost in znanje prikaže pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah. Sodelovalo je deset ekip (7 ekip v konkurenci, 3 ekipe izven konkurence), ki so svoje znanje preverjale na štirih delovnih mestih. Vsaka ekipa pa je imela na voljo deset minut časa za oskrbo poškodovanih in obolelih glede na posamezno delovno mesto.

Iz ekipe PP PGD Mislinja so se tekmovanja udeležili Simon Tasič (vodja ekipe), Miha Borovnik, Andreja Borovnik, Ana Krenker, Katarina Černjak in Janja Oder.

»Ekipa PP PGD Mislinja je delovala suvereno. To je dokaz tedenskih priprav v jesenskem, zimskem in spomladanskem času. Ekipa je dosegla uspešno drugo mesto v kategoriji konkurence. Hkrati ima PGD Mislinja 11 članov, ki so v letu 2017 uspešno opravili izpit iz prve pomoči, del te ekipe pa vsako leto opravi obnovitveni test za prve posredovalce ter s tem obnovi svoje znanje« je povedal vodja ekipe Simon Tasič. 

FOTO: PP PGD Mislinja

In kakšen je realni nivo znanja v društvu?

»V letu 2019 je obnovitveni test uspešno opravilo 13 članov PGD Mislinja. Društvo se je v sistem prvih posredovalcev vključilo decembra leta 2014. Od takrat naprej se obnovitveni tečaj izvaja 1x letno s pomočjo operativne ekipe Zdravstveno reševalnega centra Koroška. To pa je dokaz visoke motiviranosti vodstva društva ter njihovih posameznih članov,« je dodal poveljnik PGD Mislinja Stanislav Sešel.

In kakšno je stališče predsednika PGD Mislinja Mihe Borovnika?

»Veliko truda, energije ter odrekanj vlagamo v izobraževanje članov na vseh področjih. Ker sem tudi sam član 1. ekipe PP PGD Mislinja bi se najprej rad zahvalil svojim sotekmovalcem za uspešno predstavitev usposobljenosti društva PGD Mislinja v nudenja prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Z doseženim 2. mestom smo dokazali, da zmoremo premakniti meje na višjo raven. Zahvala tudi vsem, ki ste za nas navijali ter nas na kakršenkoli način podprli.«

Besedilo: Eva Štraser, članica PGD Mislinja

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila