Državni sekretar Damjan Stanonik na obisku hribovskih kmetij in gozdov na Koroškem

Državni sekretar Damjan Stanonik se je v okviru obiska na Koroškem sestal s predstavniki Zveze lastnikov gozdov Slovenije in Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline. Obravnavali so področje gospodarjenja na hribovskih kmetijah z omejanimi možnostmi in aktualne probleme pri gospodarjenju z gozdovi. Na Zavodu za gozdove Slovenije, območni enoti Slovenj Gradec so ga predstavniki seznanili s posledicami ujm in škode v gozdovih zaradi podlubnikov. Po sestanku je sedil še ogled dejanskega stanja na terenu.

S predstavniki Zveze lastnikov gozdov Slovenije in Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline se je državni sekretar na kmetiji Knez p.d. ROS v Zgornjem Razborju pogovarjal o specifiki gospodarjenja z gozdovi. Obravnavali so  gospodarski in socialni položaj hribovskih kmetij na področju gozdarske dejavnosti, predvsem z vidika nove perspektive Programa razvoja podeželja. Poudarili so pomen programa mladih prevzemnikov in iskanja možnih povezav znotraj gozdarskega in lesnega sektorja na prihodnjih razpisih za področje gozdarstva.

Državni sekretar Damjan Stanonik je poudaril, da je pomembno vlagati v hribovske kmetije saj je spodbujanje k nadaljnjemu obstoju in nadaljnjemu razvoju nujno. Izpostavil je razpise, ki omogočajo različne dopolnilne dejavnosti, kot so pridelava in predelava hrane, sečnja in obdelava lesa, pa tudi turizem. Turizem predvsem z vidika uporabe gozdov z ureditvijo kolesarskih urejenih poti (gorsko kolesarstvo, gorski turizem), doživlja hiter vzpon.

Državni sekretar in predsednik OE Slovenj Gradec ZGS

Obisk je državni sekretar nadaljeval na Zavodu za gozdove Slovenije, v območni enoti Slovenj Gradec, kjer se je seznanil s posebnostjo gozdov na Koroškem, predvsem z vidika posledic ujm in gradacije smrekovega lubadarja. Obravnavali so potek sanacije gozdov, pri čemer je državni sekretar poudaril, da ta poteka dobro in se že kažejo pozitivni vplivi, s katerimi želijo čimprej sanirati nastalo škodo.

“Novo vodstvo družbe Slovenski državni gozdovi je intenzivno pristopilo k sanacijski sečnji, za podjetje to predstavlja prioriteto in sanacija se izvaja zelo pospešeno,” je za STA pojasnil Stanonik in dodal, da se zaostanek zmanjšuje, a še ni popolnoma odpravljen.

To je za STA potrdil tudi začasni direktor Slovenskih državnih gozdov Samo Mihelin, ki je pojasnil, da je trajalo nekaj časa, da so med drugim poenotili evidence in spremenili pristop do dela, prav tako so vzpostavili dodatne zahteve do izvajalcev sečnje.

Predstavniki MKGP in Zavoda za gozdove OE Slovenj Gradec

Gozdarji so Stanonika seznanili tudi z nujnostjo izgradnje dveh prometnic oz. gozdnih vlak na širšem območju Črne na Koroškem, ki sta potrebni za čimprejšnjo izvedbo sanacijske sečnje v državnih gozdovih. Stanonik je v zvezi s tem obljubil pomoč pri obveščanju pristojnih institucij o nujnosti čimprejšnje izdaje potrebnih soglasij za gradnjo prometnic.

Zaključki srečanja so bili jasni – čimbolj izkoristiti možnosti nove perspektive Programa razvoja podeželja, se usmeriti v izpolnjevanje pogojev za prijave na razpise in tako ohranjati tudi podeželje, ki zaradi omejenih možnosti terja več truda, napora in vztrajnosti.

Vir: www.gov.si, STA