Search
Close this search box.

Društvo Projekt človek: Število tistih, ki zaradi alkohola trpijo, je bistveno večje od števila tistih, ki so z alkoholom zasvojeni

November, ki je že nekaj časa namenjen osveščanju in preprečevanju zasvojenosti, je vsako leto za zaposlene in člane Društva Projekt Človek še posebej aktiven. Tudi letos so ga obeležili s številnimi dnevi odprtih vrat, s sodelovanjem pri okroglih mizah in predavanjih v lokalni skupnosti, s tradicionalnim pohodom na Lubnik in drugimi športnimi aktivnostmi. Luč sveta sta ugledali tudi dve brošuri, ena namenjena bližnjim osebam, ki se že srečujejo s problematiko zasvojenosti in druga namenjena vzgoji, da bi preprečili razvoj zasvojenosti. Z aktivnostmi pa nadaljujejo tudi v veselem decembru, ne manjka pa jim niti smelih načrtov za leto 2023.

Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. V slovenskem prostoru so prisotni že od leta 1994 in so ena največjih institucij, ki se ukvarja s problematiko zasvojenosti v Sloveniji. Od leta 2007 je program Projekt Človek javni, socialnovarstveni program.

Delujejo v desetih slovenskih regijah (Osrednjeslovenski, Posavski, Koroški, Primorsko – notranjski, Obalno – kraški, Gorenjski, Goriški, Jugovzhodni, Podravski regiji in Savinjski). Letno pomoč pri njih poišče okoli 1.500 oseb, tako zasvojenih kot njihovih ključnih bližnjih oseb, zanje pa poskrbi 52 redno zaposlenih delavcev različnih profilov in 45 prostovoljcev. “O učinkovitosti našega programa priča uspešna integracija v družbo več kot 85 % oseb, ki so uspešno zaključile naš program,” pravijo v Društvu Projekt Človek.

O zasvojenosti pri posamezniku govorimo, ko se določen vedenjski vzorec začne ponavljati iz dneva v dan in postane središče razmišljanja in dogajanja v njegovem življenju. Ob tem v Društvu Projekt Človek dodajajo, da zasvojenosti ne označujejo kot bolezen, ampak kot umetno škodljivo potrebo (Dr. Jože Ramovš – zasvojenost je umetna škodljiva potreba po omamni snovi, omamnemu doživljanju ali omamnemu vedenju).

V Sloveniji nimamo težav samo s prepovednimi drogami, pač pa tudi z alkoholom, ki je povsem legalna in družbeno sprejemljiva droga. Številke tistih, ki imajo v Sloveniji težave zaradi alkohola, so zaskrbljujoče, konstantno smo med vodilnimi v Evropi po popitih količinah. Pitje vina ni kulinarični užitek pač pa način omamljanja. Se bomo naslednje jutro zbudili v bolj srečen svet? Žal smo družba, kjer je alkohola (pre)veliko, kjer se vsak, bodisi vesel ali žalosten dogodek, zapije. Ob tem naj poudarim, da je število tistih, ki zaradi alkohola trpijo, bistveno večje od števila tistih, ki so z alkoholom zasvojeni. Tukaj ne smemo pozabiti številnih razsutih družin, nasilja v družini, pa ne nazadnje tudi tistih, ki so ostali brez svojih najbližjih, ker so le ti umrli ali kot povzročitelji ali kot žrtve nesreč povzročenih zaradi alkohola,” ob tem opozarja predsednica Društva Projekt Človek, mag. Suzana Puntar, univ. dipl. psih.

REGIJSKI SPREJEMNI CENTER KOROŠKE (Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem). Svetovanja nudijo tudi v Velenju, Slovenskih Konjicah in Slovenj Gradcu. E-mail: sc.ravne@projektclovek.si. Tel.: 0597 20 27. GSM: 051 637 267. Fax: 0597/20 272. Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek, petek 11.00 – 13.00. Naslove vseh sprejemnih centrov najdete TUKAJ.

V okviru Društva Projekt Človek med drugim delujejo sprejemni centri, program za otroke in mladostnike, terapevtske skupnosti, center za reintegracijo, dnevni center in program alfa.

Namen Sprejemnega centra je, da se vzpostavi prvi stik s tistimi, ki imajo težave z zasvojenostjo. Na podlagi njihovih želja in potreb potem skupaj iščejo ustrezne oblike pomoči.

Tistim, ki potrebujejo daljšo terapevtsko obravnavo (stanovanjsko obliko programa) pomagajo vzpostaviti abstinenco od vseh psihoaktivnih snovi in vse potrebno za vključitev v program.

Za druge je na voljo ambulantna oblika programa. To pomeni, da 1-krat tedensko prihajajo na pogovore v sprejemni center, kjer na podlagi individualnega terapevtskega načrta zastavijo, za njih pomembne cilje vezane na različna življenjska področja, delavci pa jim pri tem pomagajo na sočuten in podporen način. Svetujejo, usmerjajo in pomagajo jim ozavestiti kaj jih pri doseganju ciljev ovira. Poleg tega opravljajo nenapovedana urinska testiranja in kadar je to potrebno, svetujejo oz. vabijo k sodelovanju svojce.

V sprejemnem centru delajo tudi s svojci zasvojenih. Jim nudijo ustrezne informacije o zasvojenosti in jim svetujejo, nudijo podporo, saj zasvojenost vpliva tako na ožjo in širšo družino, kot tudi na socialno mrežo zasvojenega. Svojcem, ki izrazijo potrebo po podpori pri soočanju z zasvojenostjo, je ravno tako na voljo ambulantna oblika programa.

V Društvu Projekt človek se prav tako zavedajo naraščajočih težav, s katerimi se soočajo mladostniki, zato je v okviru sprejemnih centrov na voljo pomoč tudi mladim in njihovim svojcem (razen v Ljubljani, kjer poteka samostojni Program za otroke in mladostnike).

Redno sodelujejo tudi z Zavodi za prestajanje kazni zapora, saj jim je pomembno, da je njihova pomoč dostopna tistim, ki jo res potrebujejo.

Vse omenjene aktivnosti so vam v Društvu Projekt Človek, kjer že skoraj 30 let dokazujejo, da se zasvojenost da premagati, na voljo skozi vse leto. Več o njihovem delovanju si lahko preberete na spletni strani Društvo Projekt Človek, kjer boste našli številne koristne informacije za premagovanje vsakodnevnih težav in se z njihovo pomočjo rešili tudi zasvojenosti. Naj bo novo leto, čas za nov začetek.