Do PCR-testa brez napotitve po novem tudi s fotografijo pozitivnega testa za samotestiranje

Do PCR-testa brez napotitve bodo po novem upravičeni vsi, ki pred odvzemom brisa predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega (HAG) testa za samotestiranje, je razvidno iz pravilnika, objavljenega v uradnem listu. Kot dokazilo med drugim šteje fotografija pozitivnega rezultata HAG testa za samotestiranje.

Državni sekretar Franc Vindišar je za STA pojasni, da so nov pravilnik pripravili, ker želijo zagotoviti čim hitrejšo potrditev okužb s PCR-testom,ki je zlati standard potrjevanja okužb“. Doslej so se osebe po pozitivnem HAG testu na PCR-test namreč morale naročiti preko svojega osebnega zdravnika oziroma jih je naročil epidemiolog. Oboji bodo to možnost imeli tudi po uveljavitvi novega pravilnika.

Fotografija HAG testa za samotestiranje mora biti po navedbah iz pravilnika opravljena v ustreznem časovnem oknu po odvzemu brisa glede na navodila za izvedbo testa ali izpolnjen evidenčni list zaposlenega, če se testirate na delovnem mestu, je pojasnil Vindišar.

Po njegovih zagotovilih bo sicer zadostovala že zgolj fotografija testne ploščice, dobrodošlo pa bo, če bo ploščici priložen osebni dokument ali podatek o datumu opravljenega brisa.

Ob tem Vindišar ljudi prosi, naj novega sistema ne zlorabljajo za dostop do PCR testov “za vsak primer”, temveč v primerih, ko so pred tem opravili HAG test, ki je bil pozitiven. Opomnil je, da zmogljivosti analize PCR-testov znašajo do približno 12.000 testov dnevno. Če bo prihajalo do zlorab, bodo nov sistem dostopa do PCR-testov morali ukiniti. “Da ne bo prihajalo, da se bodo te fotografije spet delile, pošiljale, ponarejale. Mislim, da je v Sloveniji tega dovolj in da se moramo vsi začeti obnašati odgovorno,” sporoča državni sekretar.

Do PCR-testa so brez napotitve po novem upravičeni tudi tisti, ki pred odvzemom brisa izkažejo pozitiven rezultat HAG testa, opravljenega pri zasebnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Kot dokazilo o opravljenem HAG testu pri zasebniku se praviloma šteje zapis v Centralnem registru podatkov o pacientih.

Zdravstveni domovi so po besedah Vindišarja o spremembi že obveščeni, prav tako Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki analizirata PCR-teste.

“Želimo, da bi se to začelo takoj v začetku prihodnjega tedna, saj se bo sredi tedna začelo izvajati tudi samotestiranje za učence in dijake po nekoliko spremenjenih protokolih,” je glede uveljavitve novega pravilnika povedal Vindišar.

Javni zdravstveni zavodi morajo od danes zagotavljati vstopno točko in vzpostaviti način naročanja za paciente, ki želijo PCR-test opraviti s predložitvijo omenjenih dokazil. O načinu naročanja morajo zavodi obvestiti ministrstvo za zdravje, ki informacijo objavi na spletni strani, prav tako pa jo objaviti tudi na svojih spletnih straneh, je razvidno iz novega pravilnika.

Na enak način lahko vstopne točke in način naročanja vzpostavijo tudi izvajalci testiranja. Ti morajo bris za PCR-test odvzeti najkasneje v 24 urah od naročila pacienta na bris. Pacienti pa morajo omenjena dokazila o samotestiranju na vpogled predložiti pred samim odvzemom brisa.

Prav tako pravilnik predvideva, da izvajalci zdravstvene dejavnosti v javni mreži v primeru pozitivnega HAG testa pacientu takoj odvzamejo še bris za test PCR in ga posredujejo v analizo.

To je pomembna novost, da ne bo treba doma čakati več ur oziroma dni, ampak boste 15 minut po pozitivnem HAG že lahko opravili tudi PCR-test,” je novost pojasnil Vindišar.

Če izvajalec odvzema brisa za PCR-test ne izvaja, mora najkasneje v dveh urah po pozitivnem rezultatu osebo naročiti na odvzem brisa za PCR-test pri drugem izvajalcu, ki odvzeme izvaja, in o terminu za odvzem brisa obvestiti pacienta.

V pravilniku je po novem zapisano tudi, da morajo izvajalci obveščanje pacientov o rezultatu PCR-testa “zagotavljati v najkrajšem času”, najkasneje pa v 12 urah od avtorizacije izvida testa.

Vindišar še poudarja, da gre za pomembno spremembo, ki bi lahko vplivala na obvladovanje širjenja epidemije, če se bo vsak posameznik obnašal odgovorno. “Če bo obnašanje neodgovorno, bomo ponovno v težavah,” je zaključil.