Delovanje slovenjgraške bolnišnice je skladno z mednarodnimi akreditacijskimi standardi AACI za odličnost in varnost pacientov (FOTO)

SB Slovenj Gradec je danes prejela akreditacijski certifikat AACI, ki potrjuje, da je delovanje regijske bolnišnice skladno z mednarodnimi akreditacijskimi standardi AACI za odličnost in varnost pacientov.

Najlepše se zahvaljujemo gospodu Krešimirju Antoniu Paliski, CEO (izvršni direktor) celotne družbe AACI in gospodu Janezu Ovseniku, Senior Vice President, ki sta nas ob tem dogodku obiskala in SB Slovenj Gradec predala mednarodni akreditacijski certifikat, vodstvu bolnišnice, Službi za kakovost in varnost – vodji službe gospe Branki Verdnik Golob in njeni pomočnici gospe Mojci Knez ter članom Komisije za kakovost in varnost. Posebna zahvala pa vsem zaposlenim  – mednarodna akreditacija naše bolnišnice je zaznamovana z njihovim trudom, prizadevnostjo in nesebičnim sodelovanjem,” so v sporočilu za javnost zapisali v SB Slovenj Gradec.

Ob tej slavnostni priložnosti je Krešimir Antonio Paliska, CEO (izvršni direktor) celotne družbe AACI: povedal: »Akreditacija je demonstracija bolnišnice, ki se prostovoljno odloči za objektivno presojo delovanja bolnišnice, po mednarodnih merilih, vrhunsko treniranim presojevalcem mednarodno priznanim standardom. Ta certifikat  označuje zavezo ter neomajno predanost vodstva bolnišnice, zdravnikov, medicinskih sester in ostalih strokovnjakov k zagotavljanju varne in kakovostne oskrbe bolnikov ter zavezo k stalnemu izboljševanju. Bolnišnica namreč ni samo zgradba ali ustanova, kamor pridemo ko potrebujemo nego. To je poseben kraj, kjer pričakujemo, da bodo za nas dobro poskrbeli ter nas pozdravili. Predvsem pa je to prostor kjer je odličnost minimum naših pričakovanj in kjer vsaka napaka lahko spremeni življenje v trenutku. SB Slovenj Gradec je z odločitvijo za akreditacijo tako stopila na pot k odličnosti po standardih zavezanih k varnosti pacienta in z dokazi podprtimi praksami. Vsi državljani Slovenije moramo biti na tako delovanje bolnišnice ponosni saj zagotavlja varnejše okolje za vse paciente predvsem najprej v regiji, nato v Sloveniji in seveda mnogokrat tudi mednarodno. Akreditacija je motor k varnejši in kakovostnejši zdravstveni oskrbi. Seveda pa tudi k primerljivosti bolnišnic. Mi pri AACI smo ponosni in veseli, da je SB Slovenj Gradec novi član elitne družine.«

Janez Lavre, direktor SB Slovenj Gradec se je zahvalil vsem zaposlenim: »Vesel in ponosen sem, da smo po uspešno opravljeni začetni akreditacijski presoji mednarodnih akreditacijskih standardov AACI ( (American Accreditation Commission International) za zdravstvene organizacije, prejeli akreditacijski  certifikat AACI, ki potrjuje, da je delovanje naše bolnišnice skladno z mednarodnimi akreditacijskimi standardi AACI za odličnost in varnost pacientov. Strokovna,  kakovostna,  varna ter nesebična in požrtvovalna zdravstvena oskrba naših pacientov je rezultat dobrega dela in sodelovanja vseh zaposlenih, tako na oddelkih in enotah kot podpornih službah. Po začetni presoji, ki je potekala 16. in 17. novembra 2021, smo uspešno odpravili vsa takrat ugotovljena večja neskladja s prizadevnim sodelovanjem odgovornih oseb za posamezna področja in  s pomočjo natančnega načrta korektivnih ukrepov. Za ta velik korak na poti nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti se zahvaljujemo vsem zaposlenim. Posebna zahvala pa Komisiji za kakovost in varnost  in vsem članom Skupine za kakovost in varnost.  Iskrena hvala pa seveda našima gonilnima silama, Branki Verdnik Golob in Mojci Knez.«

Dr. Natalija Krajnc, strokovna direktorica SB Slovenj Gradec je ob prejetju akreditacijskega certifikata povedala: »Pridobitev certifikata AACI je za našo bolnišnico pomemben dogodek, ki potrjuje našo zavezanost, da smo odločeni stopati po poti izboljševanja kakovosti in varnosti obravnave naših bolnikov. Kaže na dolgoletno zavedanje vseh naših sodelavcev, da je to pomemben, če ne najpomembnejši vidik našega poslanstva in kaže na prizadevanja, da se nenehno izboljšujemo. Da je to pot in da je ta certifikat »vmesni cilj« na tej poti, se zavedamo in smo pripravljeni na dejstvo, da bo ta pot zahtevala še naprej veliko mero samokritičnosti in aktivnega dela na vseh področjih izboljševanja kakovosti. Hkrati nam zagotovo predstavlja tudi izziv pri namenu pokazati, da nam ni vseeno in da se trudimo biti še boljši. S ponosom na doseženo, se zahvaljujem vsem sodelavcem za predanost, voljo in odličnost pri opravljenem delu in nam želim pozitivne energije na poti naprej.«

Branka Verdnik Golob, vodja Službe za kakovost in varnost SB Slovenj Gradec pa je ob slavnostnem dogodku izrazila zahvalo: »Pridobitev akreditacijskega certifikata AACI (American Accreditation Commission International) po uspešno izvedeni začetni presoji, ki je potekala 16. in 17. novembra 2021, je predvsem priznanje vsem zaposlenim v bolnišnici, tako zdravstvenim strokovnjakom kot tudi zaposlenim v podpornih službah, za opravljeno delo na poti nenehnega izboljševanja rezultatov dela na vseh področjih, z enim ciljem, da pacient, ki se odloči za obravnavo v naši bolnišnici, prejme najboljšo možno zdravstveno oskrbo v danih okoliščinah. Je pomemben korak na poti izgrajevanja sistema kakovosti in varnosti, z zaposlenimi, ki s prepoznavanjem sprememb in tveganj vedo, kako ukrepati, da se zagotovi varna in kakovostna oskrba pacienta. Najpomembnejše delo se dogaja neposredno ob pacientu, zato gre še posebna zahvala vsem tistim, ki strokovno, kakovostno, varno ter nesebično in požrtvovalno skrbijo za paciente. Vodstvo bolnišnice in vodstva oddelkov, enot ter služb imajo s svojo zavezo po izboljševanju vseh procesov v bolnišnici bistveno vlogo pri zagotavljanju pogojev in virov za doseganje najboljših rezultatov, merilo katerih sta zadovoljstvo pacientov in zaposlenih. Za ta velik korak na poti nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti se zahvaljujemo vsem zaposlenim.«

Besedilo: SB Slovenj Gradec