Del sveta slovenjgraške bolnišnice še naprej nezadovoljen s poslovanjem bolnišnice: “Ladja finančno tone, stvari je treba rešit”

Že tretjo sejo zapored je v torek del članov sveta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec iz vrst predstavnikov ustanovitelja izražal nezadovoljstvo s poslovanjem bolnišnice, ki je še naprej v rdečih številkah. Po zdajšnjih ocenah vodstva bolnišnice bi ta uravnoteženo poslovanje dosegla maja prihodnje leto, a del sveta zavoda v to dvomi.

“Ladja finančno tone, stvari je treba rešit,” je na seji sveta bolnišnice razmere komentiral član sveta zavoda Marjan Podgoršek. Od direktorja bolnišnice Janeza Lavreta pričakuje več aktivnosti.

Vodstvo bolnišnice je na seji predstavilo dopolnjen program odprave izgube za leto 2022, po katerem bo bolnišnica konec leta ob upoštevanju učinkov vseh predlaganih ukrepov imela za 2,5 milijona evrov primanjkljaja. Če ukrepov ne bi izvedli, pa bi primanjkljaj konec leta znašal 6,4 milijona evrov.

Manjši primanjkljaj konec leta naj bi izhajal predvsem iz boljšega trenda akutne bolnišnične obravnave, ki kaže, da bo ta konec leta 100-odstotno izvedena. “To nas navdaja z optimizmom,” je ocenil direktor bolnišnice Lavre.

Spomnil je, da je bila prve tri mesece letošnjega leta realizacija operativnega programa zaradi epidemije samo 60-odstotna, čez poletje je bilo več dopustov, trenutno pa zaposleni te storitve pospešeno izvajajo, tudi posebne programe, vse to pa ima pozitivni učinek na poslovanje. Medtem ambulantni program v bolnišnici presegajo za tri odstotke.

Dopolnitev programa odprave izgube lahko pripelje do koliko toliko uravnoteženega poslovanja, ne more pa biti konec leta poslovanje pozitivno kljub vsem sprejetim ukrepom, ker je razkorak med prihodki in odhodki bistveno prevelik sploh na področju zagotavljanja ustreznih povečanih stroškov, kjer pa se sprememba v ceni zdravstvene storitve ni zgodila. To so predvsem energenti, povečana cena zdravil in vsega ostalega materiala, na drugi strani pa tudi povečanje stroškov plač, ki pa v celoti niso pokriti v ceni zdravstvene storitve,” je članom sveta pojasnil Lavre.

Člani sveta zavoda iz vrst predstavnikov ustanovitelja so bili do predstavljenih podatkov skeptični, zaskrbljenost tudi zaradi obveznosti do dobaviteljev je med drugim izrazil predsednik sveta zavoda Primož Stošicki.

Svet zavoda je nato po dolgi in tudi deloma za javnost zaprti razpravi sprejel seznanitveni sklep glede dopolnjenega programa odprave letošnje izgube, ob tem pa poslovodstvo bolnišnice pozval, da aktivno pristopi k dogovorom z dobavitelji. Trenutno ima bolnišnica do dobaviteljev za 5,6 milijona evrov že zapadlih obveznosti, kar je po Lavretovih besedah 200.000 evrov manj, kot je bilo septembra. Lavre računa, da se bo takšen trend nadaljeval do konca leta, nato pa naj bi bili dobavitelji v prvih šestih mesecih prihodnjega leta poplačani.

V slovenjgraški bolnišnici je medtem v teku gradnja prizidka med internim oddelkom in stavbo uprave, v katerem bo osrednji del predstavljal prostor z novo gama kamero. Naložba je v celoti ocenjena na 4,3 milijona evrov in jo bolnišnica trenutno financirala sama iz lastnih amortizacijskih sredstev, še vedno pa kaže, da računa na sofinanciranje s strani ministrstva za zdravje. Gradbena dela se počasi zaključujejo, po pogodbi bi aparat morali prevzeti v začetku februarja prihodnje leto, a zdaj kaže, da bo to kasneje zaradi nekaterih zamud pri dobavi opreme za prostore.

Glede epidemije covida-19 je stanje v slovenjgraški bolnišnici po besedah strokovne direktorice Natalije Krajnc stabilno. V zadnjih tednih imajo dnevno v bolnišnici do deset bolnikov, razpršenih po različnih oddelkih. V bolnišnici je steklo tudi poživitveno cepljenje proti covidu-19 za zaposlene. Doslej se je za to odločilo okoli 70 zaposlenih, je povedala strokovna direktorica.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije