Danes obeležujemo svetovni dan brez tobaka. Ste se že priključili kampanji “Opusti in zmagaj”?

FOTO: Pixabay
Danes, 31. maja, obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki letos poteka pod geslom Brez tobaka za zdravje pljuč. Ob tej priložnosti je NIJZ med drugim pripravil tudi Nacionalni simpozij ob Svetovnem dnevu brez tobaka ter kadilce ponovno pozval, da se vključijo v kampanjo za opuščanje kajenja (Opusti in zmagaj).

Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki letos poteka pod geslom Brez tobaka za zdravje pljuč. Kot so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ima tobačni dim hude posledice na zdravje pljuč kadilca in tobačnemu dimu izpostavljenega nekadilca v vseh življenjskih obdobjih. Ob tej priložnosti je NIJZ pripravil Nacionalni simpozij ob Svetovnem dnevu brez tobaka. Danes je udeležence med drugim nagovoril tudi državni sekretar Tomaž Pliberšek. 

Pri NIJZ želijo kadilce spodbuditi k opustitvi kajenja. V pomoč so jim številne brezplačne oblike pomoči odvajanja od zasvojenosti z nikotinom. Opustitev kajenja je koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju. Že kmalu po opustitvi kajenja telo začne popravljati škodo, povzročeno s kajenjem, koristi opustitve pa se s časom večajo. Zdravje pljuč se začne izboljševati kmalu, po dveh tednih do treh mesecih se začne izboljševati pljučna zmogljivost, po enem do devetih mesecih se zmanjša dražeči kašelj in ublažijo težave z dihanjem, po desetih letih pa je tveganje za smrt zaradi pljučnega raka pol manjše kot pri kadilcu. V Sloveniji še vedno kadi skoraj četrtina odraslih prebivalcev, se je pa razširjenost kajenja pomembno zmanjšala med mladostniki in mladimi odraslimi. Kljub prepovedim v zakonodaji ostaja oglaševanju, razstavljanju in promociji tobačnih izdelkov izpostavljen znaten delež tako mladih kot odraslih prebivalcev Slovenije.

Od jeseni 2018 je Ministrstvo za zdravje izdalo preko 6.000 dovoljenj za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov, v začetku maja 2019 pa so uspešno vzpostavili sistem sledljivosti in varnostnih elementov za tobačne izdelke, kot ga narekuje evropska Direktiva o tobačnih in povezanih izdelkih z namenom preprečevanja nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki.

FOTO: Pixabay

Od januarja 2020 dalje bodo cigarete in tobak za zvijanje na voljo le še v enotni embalaži, z enotno barvo, obliko in velikostjo elementov na embalaži.

Novi zakonodajni ukrepi so pomembni predvsem za zaščito mladih. »Enotna emabalaža in dovoljenja za prodajo sta pomembna z vidika mladih, saj se s tem zmanjša privlačnost kajenja in dostopnost mladoletnim. Po naših raziskavah se dostopnost tobaka mladoletnim sicer zmanjšuje po uvedbi dovoljenj za prodajo, je pa še vedno zaskrbljujoče visoka,” je povedala Urška Erklavec, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Zaradi kajenja vsako leto umre sedem milijonov ljudi po svetu, dodaten milijon smrti pa povzročijo posledice pasivnega kajenja. V Sloveniji zaradi bolezni, ki jih pripisujemo kajenju, vsako leto umre več kot 3000 ljudi.

Na današnjem nacionalnem simpoziju ob Svetovnem dnevu brez tobaka je državni sekretar Tomaž Pliberšek poudaril, da je Svetovni dan brez tobaka priložnost, da se ponovno opozori na škodljive posledice kajenja: “Gre za res velik javno-zdravstveni problem, ki ga je mednarodna skupnost skušala nasloviti s sprejemom Okvirne konvencije za nadzor nad tobakom. Za izvajanje konvencije so bila podana priporočila o dokazano učinkovitem ukrepanju. Današnji dogodek zato vidim tudi kot priložnost za razpravo, kako bomo v Sloveniji ukrepali v prihodnje in prispevali k družbi brez tobaka.”

FOTO: Ministrstvo za zdravje

Pliberšek je v nadaljevanju opozoril, da na globalni ravni epidemija tobaka še vedno zahteva več kot 7 milijonov žrtev na leto. »V Sloveniji zaradi bolezni, ki jih pripisujemo kajenju, vsako leto umre več kot 3000 ljudi. Ne gre zgolj za starejše generacije. Tudi pri tistih, ki so stari med 30–59 let, je vsaka šesta smrt povezana s kajenjem. Ocenjeni stroški prezgodnje umrljivosti, stroški zdravljenja, ter stroški izgube produktivnosti znašajo v povprečju kar 4,6 % BDP držav članic Evropske unije. Ocena za Slovenijo je, da za ta namen žrtvujemo celo 5 % BDP.«

V nadaljevanju je izpostavil, da si država, stroka in civilna družba že več desetletij prizadevajo za zmanjšanje kajenja: “V Nacionalnem planu zdravstvenega varstva, ki ga je sprejel Državni zbor RS, smo si zastavili, da do leta 2025 zmanjšamo odstotek kadilcev v populaciji pod 15%. Prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, ki smo jo uvedli leta 2007, je bila velika pridobitev. Ukrep je vplival predvsem na manj pokajenih cigaret in pomembno manjšo izpostavljenost tobačnemu dimu. Zavedanje o škodljivosti bivanja v zakajenih prostorih je prispevalo k zmanjšanju kajenja doma in še posebej v prisotnosti otrok. Korenito se je spremenil odnos do kajenja. Temu smo leta 2017 ob zahtevah evropske direktive dodali še druge ukrepe, ki jih zahteva Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije. Med njimi vidim kot ključnega uvedbo dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov, saj kršiteljem, ki tobak prodajajo mladoletnim, zdaj dovoljenje lahko tudi vzamemo.« 

»Za celovit pristop k nadzoru nad tobakom je pomemben tudi nadzor nad nedovoljeno trgovino s tobačnimi izdelki. V začetku maja letos smo uspešno vzpostavili sistem sledljivosti in varnostnih elementov za tobačne izdelke, kot nam ga narekuje evropska Direktiva. Januarja 2020 stopi v veljavo tudi ukrep enotne embalaže za cigarete in tobak za zvijanje, ki uvaja enotno barvo, obliko in velikost črk na embalaži teh izdelkov. S tem ukrepom smo preprečili vsakršno nagovarjanje kupcev z oglaševalskimi sporočili na embalaži. Z naštetimi ukrepi, smo se v Sloveniji pridružili najnaprednejšim državam v svetu. Ob sprejetju nove zakonodaje smo zagotovili tudi občutno več sredstev za sofinanciranje aktivnosti in programov nevladnih organizacij na tem področju.«

»Nekateri programi nevladnih organizacij, ki se povezujejo med seboj in s strokovnimi institucijami, so bili za izjemne dosežke  nagrajeni s strani Evropske Komisije in Svetovne zdravstvene organizacije. Okrepili in razširili smo delovanje brezplačne telefonske številke za pomoč pri opuščanju kajenja, ki je objavljena na embalaži tobačnih izdelkov in deluje vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih.  Vsako leto skupaj s policijo in nevladnimi organizacijami izvedemo tudi kampanjo za ozaveščanje o škodljivosti kajenja v avtomobilih v prisotnosti otrok. Nova zakonodaja nam nalaga, da za še bolj celovit pristop vseh, ki na tem področju delate, na Vladi sprejmemo strateški dokument. Pripravili smo osnutek desetletne strategije na področju nadzora nad tobakom, ki bo v mesecu juniju v javni razpravi, je zaključil Pliberšek.” Ob koncu pa je dodal, da bodo predvidene aktivnosti zahtevale sodelovanje države, stroke in civilne družbe in se zahvalil predstavnikom vseh naštetih za vse dosedanje napore. Zaključil je z vabilom k sodelovanju tudi v prihodnje v prizadevanjih za družbo brez tobaka.

»Nobena stopnja izpostavljenosti tobačnemu dimu ni varna. Najboljši ukrep za preprečevanje bolezni dihal in izboljšanje zdravja pljuč na svetovni ravni je zmanjšanje rabe tobaka in izpostavljenosti tobačnemu dimu. Upad njegove rabe je spodbuden, vendar pa to še ne zadostuje za dosego splošnega cilja, to je 30-odstotnega zmanjšanja razširjenosti rabe tobaka med odraslim prebivalstvom v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije,« je za spletni portal NIJZ povedala dr. Aiga Rurane, predstavnica in vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji.

Tobačni in povezani izdelki predstavljajo velik problem za nastanek bolezni pljuč, kar je z opustitvijo uporabe teh izdelkov ali z ne-začetkom njihove uporabe možno popolnoma preprečiti. Andrej Martin Vujkovac, strokovni sodelavec Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, je ob povedal: “Zanimivo je kako malo so prebivalci ozaveščeni o negativnih učinkih kajenja novih izdelkov, kot so npr. elektronske cigarete, na pljučne bolezni, medtem ko velika večina ve, da kajenje tradicionalnih cigaret povzroča pljučnega raka. Na tem področju naš čaka še dosti dela, kateremu bo naš inštitut v naslednjih letih namenil veliko pozornosti.”

FOTO: Pixabay

Raziskave kažejo, da tobačni dim vključno s pasivnim kajenjem in elektronsko cigareto ter onesnaženim zrakom, še posebej škodljivo vpliva na razvoj pljuč v prenatalnem obdobju in po rojstvu otroka. »Večje je tudi tveganje za pojav astme. Pljuča imajo bistveno vlogo za zdravje in dobro počutje ljudi.  Čeprav je naša tobačna zakonodaja med najnaprednejšimi v svetu in pripomore k večji zaščiti in ozaveščanju, pa je izpostavljenost pasivnemu kajenju še vedno znatna, zlasti v domovih,« je povedala Mihaela Lovše, vodja Slovenske zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, hkrati pa pozvala kadilce, da se vključijo v Facebook kampanjo za opuščanje kajenja (Opusti in zmagaj).

Vir: SPletna stran NIJZ in Ministrstvo za zdravje

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun