Dan brez kajenja naj postane življenje brez kajenja

Vsako leto 31. januarja obeležujemo dan brez cigarete, ki kadilcem pomeni priložnost za opustitev kajenja. Podatki kažejo, da se razširjenost kajenja v Sloveniji zmanjšuje, vse, ki še kadijo, pa na Ministrstvu za zdravje in NIJZ spodbujajo k opustitvi kajenja.

Opustitev kajenja prinese številne koristi za zdravje v vsakem starostnem obdobju, v času Covida–19 pa predstavlja dodatne koristi za zdravje, opozarjajo na ministrstvu. “Mnogi posamezniki težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo nehati sami, brez pomoči. Vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenja, svetujemo, da se vključijo v številne programe za opuščanje kajenja, ki so v Sloveniji brezplačno na voljo,” so pozvali.

V Sloveniji so v zadnjih letih sprejeli širok nabor učinkovitih ukrepov, namenjenih preprečevanju začetka kajenja in spodbujanju opuščanju kajenja.

Ukrepi, ki so jih sprejeli v zadnjih štirih letih, so med drugim popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja na mestih prodaje, dovoljenja za prodajo, enotna embalaža, ki je v veljavo stopila v januarju 2020, maja 2020 pa tudi prepoved značilnega okusa mentola v cigaretah in tobaku za zvijanje.

»Ministrstvo za zdravje je do sedaj izdalo približno 6000 dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, zaradi kršitev zakonodaje pa je bilo izdanih 25 odločb o 6 mesečni prepovedi prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov«, je povedala mag. Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje. 

Poleg zakonskih so na področju nadzora nad tobakom pomembni tudi drugi ukrepi, ki jih na terenu izvajajo nevladne organizacije v sodelovanju s strokovnimi institucijami. Ministrstvo za zdravje redno sofinancira programe, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam prebivalstva za preprečevanje začetka in opuščanje kajenja ter namenja potrebna sredstva za delovanje brezplačne telefonske številke za pomoč pri opuščanju kajenja.

Na brezplačnem svetovalnem telefonu za opuščanje kajenja 080 27 77 lahko vsakdo pridobi potrebne informacije o opuščanju oziroma se dogovori za pomoč pri opuščanju preko telefona. Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro.

»Širok nabor ukrepov in aktivnosti za preprečevanje začetka in opuščanje kajenja, ki se bodo izvajali tako na nacionalni kot lokalni ravni, je zajet tudi v predlogu desetletne Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka 2021-2030, ki je v pripravi za sprejem na Vladi Republike Slovenije» je povedala Petričeva.

Zmanjševanje razširjenosti kajenja med mladostniki v Sloveniji beležijo že približno dve desetletji, najnovejši podatki pa kažejo, da se odstotek kadilcev znižuje tudi med odraslimi, predvsem moškimi.

»Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu iz leta 2019 je prva zabeležila ugodne spremembe odstotka kadilcev med moškimi, raziskava Z zdravjem povezan življenjski slog – CINDI 2020 pa kaže, da se je odstotek kadilcev med prebivalci, starimi 25 do 74 let, v Sloveniji s 23 % znižal na 20 %. Tudi v tej raziskavi beležimo več ugodnih sprememb v odstotku kadilcev med moškimi,« je navedla Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

»V Sloveniji trenutno zaradi epidemije Covida-19 ne potekajo brezplačna individualna svetovanja in skupinski programi za opuščanje kajenja v Zdravstveno-vzgojnih centrih oziroma Centrih za krepitev zdravja. Ta vrsta pomoči bo ponovno vzpostavljena takoj, ko bo to možno, več navodil pa je na voljo na internetni strani, na naslednji povezavi.  Na voljo pa so druge vrste pomoči, svetovalni telefon, internetni forum idr,« je pojasnil dr. Tomaž Čakš z NIJZ.

Svetovanje za opuščanje kajenja je dostopno tudi na internetu na forumu.lekarnah so na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja, ki pomagajo kadilcu k uspešnejši opustitvi kajenja. Na voljo so žvečilke, obliži in inhalatorji; o uporabi teh izdelkov pa vam lahko svetujejo v lekarni. Zdravila na recept vam lahko predpiše vaš osebni zdravnik. Več informacij je na voljo tudi v različnih gradivih, ki jih najdete na tej povezavi TUKAJ, kjer je zbranih še več pomembnih informacij o kajenju na enem mestu.

Vir: NIJZ, www.gov.si – Ministrstvo za zdravje