CUDV Črna na Koroškem pridobil izvajalce del za gradnjo sedmih stanovanjskih enot

Investicijski del projekta za izvedbo deinstitucionalizacije v Centru za usposabljanje, delo in varstvo v Črni je dosegel pomemben etapni cilj. Po vseh izvedenih aktivnostih so z drugim razpisom pridobili izvajalce del za gradnjo sedmih stanovanjskih enot, treh na Ravnah na Koroškem in dveh v Dravogradu in Slovenj Gradcu, so danes sporočili iz CUDV Črna na Koroškem.

Pogodbe so bile podpisane s podjetjema Gradbeništvo Kuster in Markomark Nival ter posameznimi podizvajalci.

Financiranje gradnje je zagotovljeno iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj in del iz državnega proračuna republike Slovenije. “Zaradi kriznih razmer na trgu gradbenih del je v tem obdobju težje pridobiti izvajalce, a na prvem delu razpisa, smo bili kljub temu zaenkrat uspešni,” so dodali v CUDV Črna v sporočilu za javnost.

Začetek gradnje bo že v mesecu juniju, pogodbeni rok za dokončanje del pa je v mesecu aprilu 2023. Objavljen pa je tudi razpis za izbor izvajalcev del za preostale štiri stanovanjske enote, v Mežici in v Radljah ob Dravi, kjer prav tako upajo na uspešen zaključek pri iskanju izvajalcev in začetek gradnje v poletnih mesecih.

Projekt deinstitucionalizacije CUDV Črna, ki poteka od 1. septembra 2020, je v vsebinskem in investicijskem delu skupno vreden 7,2 milijona evrov in je sofinanciran z evropskimi in državnimi sredstvi.

Projekt za izvedbo deinstitucionalizacije CUDV Črna, preobrazbe centra, je razdeljen na vsebinski in investicijski del. To predstavlja celostni pristop k preobrazbi CUDV Črna kot celote. Metode dela in strokovne pristope pri preobrazbi želijo prilagoditi življenju v skupnosti, uporabnikom želijo ponuditi individualno obliko podpore, ki bo zagotavljala vsakemu posamezniku možnost osebnega načrtovanja njegovega življenja, lastnega prispevka, izbiro aktivnosti in samostojno vključevanje v družbo. Prav tako se bodo ob tem spremenili delovni pogoji za zaposlene, oblikovali se bodo mobilni timi, informacijske pisarne, uporabnikom bodo pristopili na individualni način. Zaposleni se bodo za takšen način dela, tekom trajanja projekta, ustrezno usposobili, s podporo strokovnjakov s področja deinstitucionalizacije in prenosom dobrih praks.

V CUDV Črna načrtujejo, da bodo v triletnem obdobju trajanja projekta, preselili 70 uporabnikov, iz centralne zgradbe, v 12 manjših stanovanjskih enot, v petih koroških občinah; na Ravnah, v Mežici, Dravogradu, Slovenj Gradcu in v Radljah ob Dravi iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije. Iz naslova drugega razpisa za financiranje stanovanjskih skupin za osebe do 65 leta starosti pa bodo na voljo še dodatne kapacitete za preselitev 30 oseb. Pri vseh aktivnostih so vključeni uporabniki, njihovi svojci in zaposleni, ki so v okviru preobrazbe centra ključni deležniki. Prav tako intenzivno sodelujejo z vsemi lokalnimi okolji in skupnostmi, kjer bodo v času projekta vzpostavili številne skupnostne oblike oskrbe in skupaj iskali možnosti individualnih zaposlitev za uporabnike.

Uporabniki bodo v stanovanjskih enotah živeli bolj neodvisno življenje, ki temelji na socialnem modelu in sodobnejših pristopih. Ljudje moramo živeti v okoljih, ki nas podpirajo, da imamo možnost sprejemanja neodvisnih in samostojnih odločitev ter na ta način postanemo enakopravni člani naše družbene skupnosti na vseh nivojih in v vseh obdobjih našega življenja. CUDV Črna na Koroškem tako intenzivno vstopa v deinstitucionalizacijo in postaja center skupnostnih oblik oskrbe,” še dodajajo v CUDV Črna na Koroškem, ki ima okoli 250 zaposlenih in skrbi skupno za več kot 300 uporabnikov – otrok, mladostnikov in odraslih z motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami. Od tega jih okoli 150 biva v osrednji stavbi v Črni, preostali pa že zdaj bivajo v ločenih bivalnih enotah oz. skupnostih v Črni in drugih krajih Mežiške doline