Črna na Koroškem za najlepši kraj na tekmovanju Entente Florale

Občina Črna na Koroškem se je v letu 2018 vključila v mednarodno evropsko tekmovanje Entente Florale za najlepši kraj v kategoriji: vas (village) do 5.000 prebivalcev.
Mednarodna komisija, ki jo sestavljajo člani iz desetih evropskih držav, bo Črno obiskala v nedeljo, 24. junija 2018. Entente Florale je evropsko hortikulturno tekmovanje, katerega osnovni namen je povečevati kvaliteto življenja prebivalcev v povezavi z urejenostjo okolja. S svojo dejavnostjo vpliva na dvig bivanjske kulture in estetsko ter naravi prijazno ureditev življenjskega okolja.

Obisk komisije bo potekal po strogo in natančno določenem programu, ki bo trajal natančno štiri ure in v tem času jim bodo Črno predstavili na čim bolj prijeten način, tako da bomo predstavili dosežke v desetih kategorijah, ki jih bodo ocenjevali.

V nedeljo, 24. junija 2018, pa vse vabijo, da se pridružite dogajanju v centru in tudi sami pozdravite obiskovalce oz. ocenjevalce.

FOTO: Entente Florale Slovenija Facebook