Cesta prek Graške gore ostaja zaprta do konca marca

Cesta prek Graške gore zaradi sanacije plazu “Šmiklavž” do nadaljnjega ostaja zaprta, za pojasnilo objavljamo izvleček iz razpisne dokumentacije, ki je dostopna na portalu Ministrstva za infrastrukturo:

Na cesti R3-696/7919 Škale – Graška gora – Šmiklavž od km 9.495 do 9.545 so zaradi povečanih količin padavin v začetku novembra 2012 nastale poškodbe in posedki vozišča, ki so posledica plazenja. Poškodbe so bile sanirane zgolj z izravnavo z asfaltom.

Na območju v km 9.500 se je že v preteklosti pojavil vdor površine zaradi zakraselega konglomerata in na zunanji pobočni strani prihaja do plazenja deluvijalnega sloja do dna doline. Poškodbe na vozišču so evidentirane na dolžini 90 m in širini do 45 m.

Gre za star fosilen plaz, ki je v geološki preteklosti nastal zaradi povečane kavernoznosti hribine in pojava močnih dotokov vode iz kraških kanalov v času dolgotrajnejših intenzivnih padavin. V zgornjem delu plazu se pojavlja spiranje drobne frakcije deluvijalne zgornje plasti v spodnjo kavernozno hribino, zato so na površini vidni posedki. Na območju ceste pa prihaja do plazenja deluvijalne plasti po pobočju zaradi dotoka vode v plazino skozi kraške kanale. Deformacije na cesti so predvsem zaradi plazenja, medtem ko v zaledju ceste prihaja do pogrezanja.

Na razpis se je prijavilo gradbeno podjetje Slemenšek, ki je z deli pričelo v mesecu septembru, po prvotnem načrtu naj bi bila dela končana v sredini meseca januarja.

Po aneksu k pogodbi, objavljenem na začetku tega meseca, se je končni rok izvedbe prestavil na 29.3.2019, medtem ko popolna zapora ceste po podatkih iz prometno-informacijskega centra Slovenije velja do 31.3.2019.

Obvoz do Graške gore je sicer možen po cesti Šmiklavž – Mislinja – Velenje – Škale.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije