Ambulantam družinske medicine za spodbujanje precepljenosti od 10 do 30 odstotkov dodatka osnovne plače

Ambulante družinske medicine bodo za spodbujanje precepljenosti prejele od 10 do 30 odstotkov dodatka od osnovne bruto plače. Do nagrajevanja bodo sicer upravičeni zgolj zdravstveni delavci v timih družinske medicine, ki bodo vsaj dve uri tedensko opravljali posebej določene naloge. Med njimi je opredeljena tudi udeležba v oddajah lokalnih medijev.

Med posebej določenimi nalogami je vlada opredelila pristop do posameznih bolnikov, promocija cepljenja proti covidu-19 in izvedba cepljenja v okviru referenčnih ambulant, sodelovanje pri aktivnostih v lokalnem okolju, kot so udeležba v oddajah lokalnih medijev, priprava članka za lokalni časopis, izvedba predavanja za razna društva ali udeležba na okroglih mizah na temo cepljenja, izvajanje cepljenja v okviru dneva odprtih vrat in promocija cepljenja ob sočasnem hišnem obisku.

Tisti timi, ki bodo dosegli, da se v enem mesecu cepi od 20 do 49 njihovih opredeljenih bolnikov ali da se pri opredeljenih bolnikih, starejših od 50 let, v posameznem mesecu cepi najmanj 10 do 19 bolnikov, bodo nagrajeni v višini 10 odstotkov od svojih bruto osnovnih plač.

Timi, ki bodo dosegli, da se v enem mesecu cepi od 50 do 79 njihovih opredeljenih bolnikov ali da se pri opredeljenih bolnikih, starejših od 50 let, v posameznem mesecu cepi najmanj 20 do 39 bolnikov, bodo nagrajeni v višini 20 odstotkov od svojih bruto osnovnih plač.

Timi, ki jim bo uspelo k cepljenju v enem mesecu nagovoriti več kot 80 opredeljenih bolnikov ali vsaj 40 bolnikov, starejših od 50 let, bodo nagrajeni v višini 30 odstotkov od svoje bruto plače.

Dodatno nagrajevanje v obliki delovne uspešnosti iz naslova posebnega vladnega projekta lahko izvajalci uveljavljajo takrat, ko izkažejo vsaj 45 odstotkov opredeljenih bolnikov, cepljenih s prvim odmerkom, ali vsaj 55 odstotkov opredeljenih bolnikov, starejših od 50 let, cepljenih s prvim odmerkom.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Robert Cugelj je danes pojasnil, da je vrednost projekta ocenjena na okoli štiri milijone evrov. Ta znesek bo v celoti porabljen, če bodo k projektu pristopili vsi timi družinske medicine, ki bodo dosegli najvišjo možno nagrado v višini 30 odstotkov osnovne bruto plače.

Odzivi na odločitev vlade, da bo zagotovila dodatek zdravstvenim delavcem v timu družinske medicine, ki bodo z dodatnim delom zagotovili večjo precepljenost proti covidu-19 pri njih opredeljenih oseb, so različni. Zdravniki in medicinske sestre opozarjajo na svojo siceršnjo preobremenjenost, pomisleke imajo tudi o etičnosti takšnega nagrajevanja.

Iz zdravniških vrst svarila pred potencialnimi očitki, da zdravniki cepijo zaradi lastne finančne koristi

Predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um Igor Muževič je na Twitterju zapisal, naj vlada “ta zavržni projekt ustavi”. Ocenil je, da gre za nepremišljeno in škodljivo odločitev, ki bo zarezala v zaupanje bolnikov. “Cepljenih bo kvečjemu manj ljudi, ker zdravniki ne želimo, da kdo pomisli, da svetujemo cepljenje zaradi finančnih koristi,” je dodal.

Podobno menijo tudi Mladi zdravniki Slovenije, ki proti odločitvi o nagrajevanju protestirajo, ker bo po njihovi oceni rušila zaupanje bolnikov v zdravnike. “Zdravniki priporočamo cepljenje, ker je varno in učinkovito, ne pa zato, da bi dobili denarne spodbude,” so poudarili.

Cugelj takšne očitke zavrača. “Ne gre za finančne koristi zdravnikov,” poudarja in dodaja, da je namen spodbude višanje precepljenosti prebivalstva. Pri tem po njegovi oceni družinski zdravniki lažje dostopajo do bolnikov, “saj imajo z njimi prve kontakte”.

Muževič je za N1 ocenil še, da gre pri projektu za etično izrazito sporno prakso. “Problem stimulacije nekega medicinskega posega s finančnega vidika odpira pandorino skrinjico medicine, v katero kot družba ne želimo zaiti,” je dejal.

Logarjeva: Strokovna skupina za covid-19 podpira vse ideje, ki pozitivno vplivajo na odnos do cepljenja

Vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je za STA povedala, da konkretnega ukrepa v skupini niso predlagali, a podpirajo vse ideje, ki pozitivno vplivajo na odnos ljudi do cepljenja in povečujejo precepljenost populacije.

Na očitke Muževiča o etični spornosti takšne odločitve je Logarjeva dejala, da je “zanimivo, da nekdo, ki dela v primarnem zdravstvu, omenja dvom v primernost cepljenja in dvom, da bi bilo to izpeljano zgolj zaradi finančnega razloga”.

Poudarila je, da gre pri projektu nagrajevanja za dodatno motivacijo za delo, ki ga zdravstveni delavci opravijo izven svojega rednega delovnega časa. “Vemo, da ljudje najbolj zaupajo svojim osebnim zdravnikom. Pogosto se zgodi, da ljudje ne nasprotujejo cepljenju, temveč se v poplavi informacij za cepljenje preprosto ne morejo odločiti sami,” je pojasnila Logarjeva.

Opomnila je, da so družinski zdravniki med epidemijo covida-19 delali tudi na cepilnih mestih, točkah za testiranje za koronavirus, v covidnih ambulantah in so morda imeli nekoliko manj stika s svojimi bolniki. “Morda zato niso uspeli vzpostaviti neposrednega stika z njimi in jih informirati o cepljenju, sedaj pa imajo možnost, da prepričajo tiste, ki rabijo malo spodbude,” je ocenila Logarjeva.

Beovićeva: Moje osebno mnenje je, da je dodatno delo smiselno nagrajevati

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je za STA ocenila, da gre pri omenjenem projektu za ukrep, ki sledi mnenju stroke, da je treba vse storiti za povišanje precepljenosti starejših od 50 let. V času snemanja izjave je po besedah Beovićeve odbor za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici sicer razpravljal o tem, da “ukrep verjetno ni najbolj primeren v razmerah, ko družinski zdravniki delajo na oziroma preko meje svojih obremenitev in so v veliki meri za precepljenost populacije storili vse, kar se je dalo”.

Osebno mnenje Beovićeve je sicer, da je dodatno delo smiselno nagrajevati, saj za informiranje o cepljenju zdravniki porabijo več ur svojega dela.Tudi v moji ambulanti se name obračajo ljudje, ki se ne želijo cepiti in taki potrebujejo dodatno razlago,” je poudarila.

Na očitke o neetičnosti projekta nagrajevanja je Beovićeva izrazila mnenje, da je v tem trenutku “cepljenje ranljive populacije visoko etično ravnanje”.

Do nagrajevanja kritične tudi medicinske sestre, ki poudarjajo, da že tako ali tako spodbujajo k cepljenju

Moje osebno mnenje je, da je to popolnoma neprimerno, celo na meji koruptivnosti,” je odločitev vlade o projektu nagrajevanja za STA ocenila predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar. Medicinske sestre po njenih besedah podpirajo nagrajevanje njihovega siceršnjega rednega dela, ki ga opravljajo in ki je zelo obremenjujoče za zaposlene v zdravstveni negi.

Tudi sama je izrazila zaskrbljenost, da bi tovrstna poteza zmanjšala zaupanje bolnikov v zdravstvo in cepljenje in sprožila očitke o spodbujanju cepljenja z namenom finančne koristi zaposlenih v zdravstvu.

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman je bila v izjavi za STA kritična do odločitve vlade, ki jih pred sprejetjem projekta ni vprašala za mnenje. Poudarila je, da medicinske sestre že vse od začetka dostopnosti cepiv proti covidu-19 spodbujajo k cepljenju, ker so strokovnjakinje s področja promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga.

Cugelj je sicer pojasnil, da je projekt nastal v težavnih razmerah, ukrepati pa da je bilo treba čim hitreje.Lahko da je prišlo do pomanjkljivosti v komunikaciji, vendar sem prepričan, da je projekt napisan tako, da ga bodo vsi razumeli,” je zagotovil.

Kot je še povedala Ažmanova, se sama sprašuje, kdo bo dodatno delo promocije cepljenja lahko sploh opravljal. “Če je to namenjeno kolegicam, ki to že sedaj delajo, dvomim da bodo premogle še kakšen dodaten atom moči,” je ocenila.