Search
Close this search box.

3. razvojna os na seznamu prednostnih investicij za ponovni zagon gospodarstva

Vlada je včeraj potrdila seznam investicij za zagon gospodarstva po koronski krizi, ki bodo deležne prednostne obravnave državnih ustanov. Na njem je trenutno 187 projektov v okvirni vrednosti 7,7 milijarde evrov. Med nanizanimi investicijami je najti skoraj vse večje trenutne načrtovane projekte, nekaj je tudi bolj dolgoročnih.

STA navaja izbor večjih investicij z letom, ko bi jih lahko začeli izvajati na terenu.

Prometne naložbe (okoli 4,5 milijarde evrov)

                      možen začetek gradnje


2. tir Koper - Divača              že v teku
3. tir Koper - Divača               2027
nadgradnja žel. proge Ljubljana - Divača      2021
2. tir proge Ljubljana - Jesenice         2023
nadgradnja obstoječe proge Ljubljana - Jesenice  2020
nadgradnja žel. vozlišča Pragersko         2020
modernizacija žel. predora Karavanke        2020
nadgradnja proge Maribor - Šentilj        že v teku
nadgradnja žel. vozlišča Zidani Most        2026
tivolski žel. lok                 2024
dvotirnost dolenjske žel. proge          2021
3. razvojna os Velenje jug - Slovenj Gradec jug  2020
3. razvojna os Šentrupert - Velenje jug      2021
3. razvojna os Novo mesto vzhod - Osredek     2020
3. razvojna os Osredek - Maline          2024
potniški center Ljubljana             2023
zahodna obvoznica Maribor             2022
nova cesta Hrastnik - Zidani Most         2023
navezovalna cesta Dramlje - Šentjur        2023
vzhodna obvoznica Murska Sobota          2022
naložbe v Luki Koper              2020 in pozneje

Energetske naložbe (okoli 650 mio evrov)

                      možen začetek gradnje


HE Mokrice                     2020
daljnovod Cirkovce - Pince             2020
modernizacija ljubljanske toplarne         2021
suho skladišče za izrabljeno jedrsko gorivo    2020
odlagališče za sr. in nizko radioaktivne odpadke  2021
* drugi blok nuklearne elektrarne Krško      2027

Okoljske naložbe (okoli 310 mio evrov)

                       možen začetek gradnje


protipoplavni ukrepi Savinja (II. faza)     2022 in pozneje
ureditev oskrbe s pitno vodo za Slov. Istro   2022 in pozneje
protipoplavna ureditev Gradaščica          2020
protipoplavna ureditev Sora (Železniki)       2020
protipoplavna ureditev Drava            2020
protipoplavna ureditev Mura           2022 in pozneje
vodovod Pomurje B in C               2021

Regionalni razvoj – stanovanjski projekti, zdravstvo, dolgotrajna oskrba, kultura, izobraževanje, pravosodje, pomoč gospodarstvu (več kot dve milijardi evrov)

                       možen začetek gradnje


nova infekcijska klinika UKC Ljubljana       2022
investicije v DSO in za dolgotrajno oskrbo   2020 in pozneje
UKC Ljubljana - dokončanje urgence in ostanka DTS  2020
prenova infekcijske klinike UKC Ljubljana      2021
nadomestna gradnja SB Celje (2. in 3. faza)     2022
novogradnja infekcijske klinike UKC Maribor     2022
Stanovanjski sklad RS Maribor Novo Pobrežje     2023
Stanovanjski sklad RS Ljubljana Podutik Glince   2022
Stanovanjski sklad RS Kranj Ob Savi         2021
Stanovanjski sklad RS Maribor Pod Pekrsko gorco   2020
Stanovanjski sklad Novo mesto Brdo Drage      2021
Stanovanjski sklad Nova Gorica Rožna dolina     2022
NUK 2                        2021
prenova SNG Drama Ljubljana             2021
prenova severnega trakta Arhiva RS         2020
Nova sodna stavba                  2023
novi ljubljanski zapori               2021
nova OŠ Loka Črnomelj                2021
umetniške akademije Ljubljana            2022
center znanosti Ljubljana              2021
novogradnja ljubljanske veter. fakultete      2021
novogradnja ljubljanske fakultete za strojništvo  2022
novogradnja ljubljanske fakultete za farmacijo   2022
biotehnološko stičišče NIB Ljubljana        2021
Terme Gaja (Destrnik)               2020/2021
Medobčinska logistično poslovna cona (Podravje)   2024
naslednje faze Magninega kompleksa v Hočah     2020
lesnopredelovalni centri
(Koroška, Savinjska, Notranjska, Kočevska)    2020/2021

* tako vrednost kot časovnica projekta sta še zelo nejasna

Vir. Ministrstvo za okolje in prostor

Dogodki