Search
Close this search box.

Premiera koroške detektivske zgodbe v Kulturnem centru Ravne

Kulturni center Ravne v ponedeljek, 18. novembra 2019, ob 18. uri, vabi na premiero filma "Still ruht der See – Počiva jezero v tihoti", ki je plod dela koroških ustvarjalcev.

Vse se je začelo oktobra 2017, končalo pa se je 27. septembra 2019 v mestnem kinu v Beljaku z mednarodno kinematografsko premiero.Gre za dvoleten mednarodnni filmski projekt Erasmus+ Šolskega centra Ravne na Koroškem, Gimnazije in Trgovske akademije iz Velikovca (Praxis-HAK Völkermarkt), ki zadeva mobilnost dijakov na področju čezmejnega filmskega ustvarjanja, konkretno na področju igranega filma.

Dijaki Gimnazije in Srednje šole Ravne so sodelovali na področju čezmejnega filmskega ustvarjanja, in sicer igranega filma, končni izdelek pa je enourna detektivka Počiva jezero v tihoti (Still ruht der See). Ker filmska umetnost združuje vse umetnosti, je bila ciljna skupina dijakov, ki so v različnih fazah bili vpeti v projekt, precej široka. Lotili so se vseh projektnih faz, od predprodukcije do postprodukcije ter distribucije.

Projekt je orientiran v vzpodbujanje kreativnosti in skupnega ustvarjanja (pri ustvarjanju filma se prepletata individualno in timsko ustvarjanje), v vključenost ter mobilnost dijakov in učiteljev na različnih področjih kreativnega ustvarjanja, ki ga filmska umetnost zaradi svoje multidisciplinarnosti ter širokih možnosti izražanja vključuje, s čimer se pri obojih razvijajo različne osebne kompetence, pa tudi kompetence za delovanje v širšem skupnem evropskem prostoru.

Kot kuliso so uporabljali različne lokacije na slovenskem in avstrijskem južnem Koroškem, kot so patologija Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Zablaško jezero (Turnersee), Dobrla vas (Eberndorf), Sele-cerkev (Zell Pfarrre) ali planinska koča pod Košuto (Koschutahaus), Šmarjeta na Komelju (St. Margarethen am Kömmel) itd.

Ta medšolski, medregijski in čezmejni mladinski projekt vidijo kot odlično sredstvo za promocijo in motiviranje mladih filmskih ustvarjalcev na Koroškem in njenem obmejnem območju z Avstrijo. Hkrati pa se lahko pohvalijo z visoko kakovostjo izdelka (kar je nenazadnje zasluga dijakov Gimnazije in Srednje šole Ravne), izvirnim scenarijem in dobrimi igralci (skoraj vsi izvajalci so maturanti filmske šole Celovec).

Po premieri v Beljaku so zdaj na vrsti ponovitev premiere v Kulturnem centru Ravne na Koroškem, predvajanje filma v manjših kinematografih v Sloveniji in Avstriji ter številne udeležbe na filmskih festivalih in tekmovanjih.

Besedilo: Gimnazija Ravne na Koroškem

Dogodki

Kulturni center Ravne v ponedeljek, 18. novembra 2019, ob 18. uri, vabi na premiero filma "Still ruht der See – Počiva jezero v tihoti", ki je plod dela koroških ustvarjalcev.