Mladi Evropejci v Slovenj Gradcu načrtovali boljšo prihodnost

Konec oktobra so se v Slovenj Gradcu zbrali udeleženci Erasmusove mladinske izmenjave European Creative Camp 017 (ECC017). Projekt je povezal mlade iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije, stare do 30 let. Poleg Erasmusa sta kreativni kamp podprli Mestna občina Slovenj Gradec in Alps Adriatic Allianca, sodelovalo pa je tudi društvo RAUM AU, ki je udeležence med 20 in 29. oktobrom gostilo v svojih novih prostorih.

Kulturno društvo RAUM AU je v sodelovanju z avstrijskim društvom Future Icons, hrvaškim društvom European Center for the Study of War and Peace in madžarskim kulturnim centrom Körmendi Kulturális Központ k razmisleku o prihodnosti Evrope povabilo mlade gimnazijce, literarne ustvarjalce, vizualne umetnike, umetniške zgodovinarje, politologe, pedagoge ter medijske oblikovalce.
Prvi dnevi so bili namenjeni spoznavanju trenutnih razprav o prihodnosti EU in sveta. 36 udeležencev, med njimi tudi mnogi s socialno nestabilnim ozadjem, je v ta namen preučilo Belo knjigo o prihodnosti Evrope in Agendo ZN 2030. Večina udeležencev je bila presenečena nad pozitivnimi perspektivami, ki so se jim pokazale med prebiranjem dokumentov, hkrati pa so ugotavljali, da je velik izziv ideje udejanjiti.

Ko so se opremili z znanjem, so se spopadli z izzivom, kako preiti od ideje o boljšem svetu do uresničitve cilja. Pri delu so udeležence usmerjali mentorji, ki pa so poudarili, da mladi Evropejci v projektu samostojno in enakovredno sodelujejo. Zavest o stanju v svetu in o problemih, ki so pred nami, je bila med mladimi izjemno visoka. Kljub vsemu pa ni bilo enostavno izdelati konkretnih navodil za politično elito, ki niso temeljila na ponovitvi že znanih modelov. Na tej točki so bili potrebni mnogi pogovori, predvsem pri mlajših udeležencih. Znanje o “Big Data”, alternativnih konceptih in o že preizkušenih utopičnih eksperimentih je bilo med udeleženci manj razširjeno. Zato so koncepti, kot naprimer, “Venus Project” od Jacques Fresca ali “Global Ressource Bank” od Arthur Shawa pridobili zanimanje mladih, veliko navdušenje pa so poželi tudi umetniški manifesti, kot naprimer “Manifest AU (Arte Utile) iz leta 1965, ali Pistolettov manifest “Il Terzo Paradiso”, čeprav implementacije le-teh v prispevkih, ki so nastajali, ni bilo. Pri teh so se naslonili na svoje že znane koncepte.

Nastele skice si bo po predhodni najavi možno ogledati še vse do konca leta, v nastajanju pa je tudi antologija, ki bo zajemala spodbudne razmisleke in predloge. Pri tem bodo sodelovali tudi zunanji avtorji, na ta način pa bodo prišle do izraza še druge ideje te generacije. Zbiranje prispevkov mladih se zaključi sredi decembra, načrtovana predstavitev publikacije na državni in mednarodni ravni bo februarja 2018, prejeli pa jo bodo vsi vodje držav EU.

Projekt “ECC017″ je nominiran za nagrado Altiero Spinelli Prize for Outreach EU.