Search
Close this search box.

Zaposlovanje generacije Z in kako jo nagovoriti?

H generaciji Z prištevamo posameznike, rojene med letoma 1997 in 2012. Najstarejši predstavniki 'zoomerjev' so v svojih zgodnjih dvajsetih letih in že vstopajo na trg delovne sile. Kot kaže, pa bodo za seboj pustili velik pečat.

Generacija Z naj bi bila ena najbolj izobraženih generacij doslej, ki na področje zaposlovanja prinaša nova stališča in specializirana znanja. Če vam je v svojo ekipo uspelo pritegniti katerega od novih talentov, je temu primeren razmislek o spremembi dosedanjih ustaljenih delovnih praks in navad. Z nekaj posluha za vrednote, ki jih zasleduje generacija Z, je to za vašo ekipo, oddelek ali podjetje zadetek na loteriji.

Kako je generacija Z vplivala na delovno okolje?

Ko je generacija Z stopila na trg delovne sile in se začela zaposlovati za polni delovni čas, se je izkazalo, da ima izrazit vpliv na delovno okolje. Prav zato morate kot sodelavec razumeti spremembe, ki jih uvaja ta generacija, in se z njimi spoprijeti, da bi lahko uspešno sodelovali ali upravljali to delovno silo. Naštevamo nekaj sprememb, ki so posledica zaposlovanja generacije Z.

1.) Večje zahteve po prilagodljivosti delovnika

Prilagodljivost je za delavce generacije Z visoko na seznamu prioritet – zlasti možnost dela na daljavo. Prav ta zahteva pa povzroča izjemno povečanje obsega dela na daljavo v različnih panogah. Hkrati se je izkazalo, da obstaja pri zaposlenih, ki imajo to možnost, večja verjetnost, da bodo naslednjih pet let na istem delovnem mestu kot pa zaposleni brez možnosti dela na daljavo.

2.) Preobrat vrednot pri najbolj zaželenih ugodnostih ob zaposlovanju

Dodatne ugodnosti ob zaposlitvi so bile vedno pomemben vidik, vendar se je vrsta ugodnosti, ki so jim posamezniki namenili prednost, v zadnjih generacijah spremenila. Tako je generacija X, rojena med letoma 1965 in 1980, pri zaposlovanju namenila prednost ugodnostim, ki so bile osredotočene na družinsko življenje (prilagodljiv delovni čas, starševski dopust in varstvo otrok). Pri generaciji Z je videti, da jih tovrstne bonitete ne zanimajo, a so pozorni na ugodnosti, ki so osredotočene na njihov poklicni razvoj in varnost (dober pokojninski načrt, možnosti dodatnega izobraževanja in nagrajevanje na delovnem mestu).

3.) Premik od sodelovanja k neodvisnosti

Če milenijci pri svojem delu radi sodelujejo, generacija Z na drugi strani stremi k neodvisnemu delu, saj namenja prednost neodvisnosti in tekmovalnosti ter si želi, da bi jih ocenjevali na podlagi individualnih zaslug. To ne pomeni, da niso pripravljeni sodelovati. Če upoštevamo njihovo zahtevo po večji prilagodljivosti, dejstva kažejo, da ‘zoomerji’ zaradi večje stopnje neodvisnosti pri svojem delu preprosto cvetijo.

Kako je sodelovati z generacijo Z?

Raznolikost, ki jo premore generacija Z, lahko vaši organizaciji prinese širok nabor koristi. Te prednosti so pridobili in izoblikovali zaradi svoje vzgoje v tehnološko naprednem svetu in odnosa ter stališč, ki jih gojijo do sveta. Če bi jih radi bolje razumeli, je naštetih nekaj najbolj izrazitih značilnosti.

1.) Sprejemanje družbenih razlik

Generacija Z na splošno izjemno ceni močno medkulturno komunikacijo in je zelo ozaveščena. To pomeni, da na delovnem mestu visoko vrednoti in pričakuje večja prizadevanja za prikaz kulturnih razlik med zaposlenimi in večjo kooperativnost med sodelavci v organizaciji. Takšna stališča in odnos razbijajo sistemska socialna vprašanja na delovnem mestu, prav tako pa lahko privedejo do zmanjšanja primerov diskriminacije ali nadlegovanja na delovnem mestu. 

2.) So resnični digitalni domorodci

Odraščali in bili so vzgojeni s tehnologijo, kar je nemogoče spregledati. Tehnološko so najbolj podkovana generacija – tako v zasebnem kot poklicnem življenju. Ker pa se tehnologija še vedno razvija in napreduje, vam lahko zaposlovanje digitalnih domorodcev znotraj ekipe olajša tehnološke prehode ter pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno oziroma v koraku s časom.

3.) Spretni pri razreševanju težav

Generacija Z je podjetniško naravnana. To lahko pripišete želji po neodvisnosti in hitro spreminjajočemu se svetu, ki se osredotoča na rezultate, v katerem so predstavniki te generacije odraščali. Prav zato so se izkazali kot neverjetni reševalci težav, kar je lahko prednost za celotno ekipo in podjetje.

4.) Do svojega dela so strastni

Bolj kot visoke plače generacijo Z motivira delo, ki ima zanje pomen in jim daje smisel. Ko izbirajo med bolje plačano, a dolgočasno službo ali stimulativno in manj donosno, se kandidati za zaposlitev, ki so predstavniki generacije Z, najpogosteje odločijo za slednjo. Strastni in predani zaposleni pa so vselej prednost za podjetja, ki stavijo na rast ter inovacije.

Čeprav je večina generacije Z še vedno v izobraževalnem sistemu, pa napovedi pravijo, da bodo v naslednjem desetletju prav njeni predstavniki zasedli enega petih delovnih mest. To pa je dovolj tehten razlog, da se kot morebitni bodoči vodje in sodelavci pripravite na prihajajočo generacijo in njene posebnosti.

Nasvet je za vas napisala: ekipa MojeDelo.com

Dogodki

H generaciji Z prištevamo posameznike, rojene med letoma 1997 in 2012. Najstarejši predstavniki 'zoomerjev' so v svojih zgodnjih dvajsetih letih in že vstopajo na trg delovne sile. Kot kaže, pa bodo za seboj pustili velik pečat.