Search
Close this search box.

V Slovenj Gradcu gorelo drevo

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje so danes zaradi požara posredovali gasilci.

Ob 17.30 je v Šercerjevi ulici v Slovenj Gradcu gorelo drevo.

Začetni požar so pogasili gasilci PGD Slovenj Gradec.

Pomembno je, da poznate preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečite požare v naravnem okolju.

Na nastanek požara v naravnem okolju vplivajo vrsta rastja, hitrost in smer vetra, razgibanost terena, temperatura in vlažnost zraka. Če so izpolnjeni določeni pogoji, se lahko požar zelo hitro širi. Pri gorenju organskih snovi se sproščajo visoke temperature in škodljivi plini, ki onesnažujejo ozračje. Na pogorišču se zaradi uničenja zgornje plasti zemlje lahko spremeni vegetacija, poveča se erozija. Ogrožene so tudi številne živalske vrste.

Požare v naravnem okolju povzročajo naravni pojavi (udar strele, statični samovžig, samovžig), človek z malomarnim ravnanjem, iz nevednosti ali namerno (kurjenje, požiganje, odmetavanje cigaretnih ogorkov in drugih gorljivih materialov, uporaba pirotehničnih izdelkov) in tehnične naprave (iskrenje zavor in odpadanje delov zavor vlakov).

Če zagori v naravnem okolju, ostanite mirni. Če niste v nevarnosti, poskušajte požar omejiti oziroma pogasiti z razpoložljivimi sredstvi (voda, zemlja, pesek, lopata, grablje, odeja in podobno). Če požara ne morete pogasiti, pokličite na številko 112.

Vir: SPIN in

0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Dogodki