Poletna neurja povzročila za 25 milijonov evrov škode

Neurja s poplavami, vetrom in točo so 7. in 8. julija lani v 63 občinah povzročila za 19,8 milijona evrov škode. Za 5,5 milijona evrov škode pa so neurja v 15 občinah povzročila med 24. in 26. avgustom. Ker končni oceni presegata 0,3 promila načrtovanih prihodkov proračuna, bo država ukrepala v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Neurja so julija lani prizadela gorenjsko, koroško, ljubljansko, podravsko, pomursko, vzhodnoštajersko, zahodnoštajersko in zasavsko regijo, avgusta pa so neurja s poplavami, močnim vetrom in točo pustošila po gorenjski, koroški, posavski, vzhodnoštajerski, zahodnoštajerski in zasavski regiji.

Od skupnega zneska neposredne škode v julijskih neurjih je je za kar 12,1 milijona evrov nastalo na vodotokih. Škoda na kmetijskih zemljiščih je znašala 831.000 evrov, na dveh uničenih objektih 77.000 evrov, delna škoda na stavbah je dosegla 3,5 milijona evrov, škoda na gradbeno-inženirskih objektih je ocenjena na 2,3 milijona evrov, na gozdnih cestah na 368.000 evrov in na državnih cestah 589.000 evrov.

Tudi avgusta je od skupno 5,5 milijona evrov največ škode nastalo na vodotokih, in sicer za 4,3 milijona evrov. Na kmetijskih zemljiščih je nastalo za 42.000 evrov škode, škoda uničenega objekta je znašala 2,6 milijona evrov, delna škoda na stavbah 165.000 evrov, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 462.000 evrov, škoda na gozdnih cestah je znašala 267.000 evrov in škoda na državnih cestah 248.000 evrov.

Končni oceni neposredne škode presegata 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019, s čimer je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna skladno z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, je vlada zapisala v sporočilu za javnost. Pristojnim ministrstvom je naložila, da pripravijo program odprave posledic neposredne škode v skladu z določbami zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije