Search
Close this search box.

V preteklem dnevu ena potrjena okužba, na Koroškem ni novih okužb

Po podatkih NIJZ, v spodnjem izpisu prikazujemo število opravljenih testiranj in število prijavljenih primerov okužb s COVID-19 v Sloveniji do vključno 14. 5. 2020.

69.069opravljenih testov 1
1.475pozitivnih testov 2
1.465potrjenih primerov (647 moških, 818 žensk)
30aktivnih primerov (ocena) 3
1novi primer v preteklem dnevu (1 moški)
303potrjeni primeri med zdravstvenimi delavci in sodelavci 4
458potrjenih primerov v domovih starejših občanov (od tega 321 med oskrbovanci)
VIR: NIJZ

Število prijavljenih primerov okužbe s COVID-19 podcenjuje število resničnih okužb. Spreminjanje števila ni odvisno le od spreminjanja števila novih okužb, ampak tudi od spreminjanja priporočil za testiranje in prakse testiranja.

Dnevno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 14. 5. 2020

VIR: NIJZ

Skupno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 14. 5. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po spolu in starostnih skupinah do vključno 14. 5. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po statističnih regijah bivanja do vključno 14. 5. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 na 100.000 prebivalcev po statističnih regijah bivanja do vključno 14. 5. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 v posamezni občini do vključno 14. 5. 2020 je na voljo na naslednji povezavi.

Do vključno 14. 5. 2020 so umrle 103 osebe5. V nadaljevanju je prikazano število umrlih po spolu in starostnih skupinah ter po občinah bivanja.

Število umrlih po spolu in starostnih skupinah do vključno 14. 5. 2020

VIR: NIJZ

Število umrlih v posamezni občini do vključno 14. 5. 2020 je na voljo na naslednji povezavi.6

Zaradi dodatnih preverjanj podatkov se primer lahko prerazporedi v drugo občino, statistično regijo ali starostno skupino. Skupno število primerov pri tem ostaja enako.


1 Všteti so opravljeni laboratorijski testi v okviru rutinskega testiranja in Nacionalne raziskave COVID-19. Vir: NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Ljubljana, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinika Golnik, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana.

2 Pri nekaterih osebah je bil test opravljen večkrat, pet oseb pa je testiranje opravilo v tujini.

3 V skladu z metodologijo ECDC upoštevamo skupno število novih primerov v zadnjih 14 dnevih (umrli izključeni).

4 Ne glede na to, kje so se okužili.

5 V statistiko umrlih oseb štejemo uradne prijave smrti, ki so prispele na NIJZ do konca preteklega dne.

6 Vključene so občine s primerom smrti.

Dogodki