Search
Close this search box.

Ministrstvo zavrnilo pobudo za podaljšanje dovoljenega obdobja gnojenja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zavrnilo pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za podaljšanje dovoljenega obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili kot neutemeljeno

Na podlagi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov je gnojenje s tekočimi organskimi gnojili od 15. novembra do 1. marca, z manjšimi izjemami, ki jih določa 8. člen Uredbe, prepovedano.

Zakonodaja med drugim omogoča, da lahko minister, pristojen za kmetijstvo, dovoli podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili na prizadetih območjih za največ trideset dni, vendar ne dlje kot do 15. decembra, če gre za nepredvidene ali izjemne okoliščine zaradi poplav in so bila kmetijska zemljišča poplavljena in tla zasičena z vodo v obdobju dvajsetih dni pred začetkom prepovedi ter zato razvoz gnojil in gnojenje v predpisanih rokih nista bila mogoča.

KGZS je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v začetku novembra poslalo pobudo za podaljšanje dovoljenega obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili zaradi obilnega deževja to jesen. V pobudi so opozorili na to, da so obilne padavine v zadnjem tednu oktobra in v začetku novembra povzročile veliko razmočenost tal, kar zelo otežuje ali onemogoča razvoz tekočih organskih gnojil na kmetijske površine. Posledično kmetje ne bodo mogli pravočasno, to je v zakonsko določenem obdobju, razvoziti vseh nujnih količin tekočih organskih gnojil. Glede na to je KGZS predlagala, da se v nekaterih občinah podaljša ta rok do 15. decembra letos.

Vendar pobuda ni bila utemeljena, zato ministrstvo tega roka ni podaljšalo. KGZS se je na to že pritožila.

MKGP je pobudo KGZS zavrnilo na podlagi poročila Agencije RS za okolje (ARSO), ki meni, da je obdobje 10 dni prekratko za ugotavljanje klimatoloških odstopanj. Pri upoštevanju podatkov za enomesečno obdobje (od 10. oktobra do 10. novembra) so zaradi suhega vremena v oktobru količine padavin zelo malo ali sploh niso presegle dolgoletnega povprečja. Zato kljub napovedanim dodatnim padavinam MKGP ugotavlja, da v teh primerih ni šlo za nepredvidene ali izjemne okoliščine zaradi poplav in so pobudo KGZS zavrnili. Z drugimi besedami, upoštevati je treba dosedanji rok, in sicer je treba gnojenje s tekočimi organskimi gnojili opraviti do 15. novembra.

KGZS je takoj po prejemu tega odgovora še enkrat pozvala ministrstvo k razmisleku in upajo, da bodo upoštevali dejansko stanje ter prestavili zakonski rok.

Vir: KGZS, www.gov.si -Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Dogodki