Prevalje: zapora občinskih cest zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema

Občina Prevalje je 11. 12. 2019 na spletni strani občine objavila obvestilo o zapori nekaterih občinskih cest na območju Prevalj.

Občina Prevalje obvešča, da bodo zaradi izvajanja projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje): izgradnja kanalizacijskega sistema« delno in popolno zaprti določeni odseki kategoriziranih občinskih cest, in sicer:

  • Popolna zapora LZ 350 401, Ob Meži, v odseku 200 m, v smeri od poslovnega centra Center Meža, in sicer v terminu od 26. 8. 2019 do 15. 12. 2019.
  • Delna zapora JP 851 551, cesta v zaselku Nicina št. 1 (cesta pod pokopališčem Barbara), in sicer v terminu od 4. 12. 2019 do 1. 5. 2020.
  • Popolna zapora JP 851 551, cesta v zaselku Nicina št. 1 (cesta pod pokopališčem Barbara) v terminu od 4. 12. 2019 do 31. 12. 2019, vsak dan od 7.00 do 16.00.
  • Popolna zapora JP 851 701, cesta v naselju Stražišče št. 2, za viaduktom Na Fari desno v dolžini 150 m v terminu od 13. 12. 2019 do 24. 12. 2019. 

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije