Search
Close this search box.

Zaradi otežene epidemiološke situacije se v osnovnih šolah zmanjša število ocen pri posameznih predmetih

Zaradi otežene epidemiološke situacije so na šolskem ministrstvu skupaj z Zavodom RS za šolstvo in v dogovoru z ravnatelji razpravljali o možnostih prilagoditve ocenjevanja v šolah. Oblikovan je bil poseben sklep, o podrobnostih so vse zavode na področju osnovnega in glasbenega šolstva že seznanili z okrožnico.

Sklep ministrice o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022 je bil danes objavljen tudi v Uradnem listu RS (podrobnosti najdete na strani 22 in 23).

S sklepom se zaradi epidemioloških razmer in v zvezi s tem za zagotavljanje nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami določa ocenjevanje znanja do konca šolskega leta 2021/2022, so sporočili iz ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zmanjša se število ocen pri posameznih predmetih, in sicer: pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov,so pojasnili.

Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj enkrat.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pomembno pa je izhodišče, da se znanje učenca pri vseh predmetih ocenjuje skozi vse šolsko leto in ne samo v obdobju, ko se predmet izvaja. Učenci, ki zaradi odsotnosti v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene, te lahko pridobijo do zaključka pouka v šolskem letu 2021/2022, so še dodali.

V zvezi z navedenim sklepom je Zavod RS za šolstvo pripravil priporočila za ocenjevanje znanja in izvajanje pouka v šolskem letu 2021/22.