Zaključna konferenca Kariernega centra za mlade v Celju

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS (krajše Društvo NOVUS) iz Velenja skupaj z vodilnim partnerjem, Fundacijo PRIZMA, ustanovo in ostalimi partnerji projekta »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade«, RIC-em Novo mesto in Podjetniškim inkubatorjem Kočevje, 25. avgusta 2022 na lokaciji Celjskega sejma, Modra dvorana, Dečkova cesta 1, 3000 Celje, med 10. – 14. uro organizira zaključno konferenco projekta.

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS skupaj z njihovimi partnerji projekta VšečKAM in GREM (www.kariera-mladi.si), ki ga financirata RS Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter EU na območju vzhodne kohezijske regije Slovenija (KRVS), napovedujejo zaključno konferenco projekta, kjer se bo zbralo do 100 predstavnikov osnovnih in srednjih šol (ravnateljev in pedagoških delavcev), kariernih svetovalcev nevladnih organizacij in javnih/zasebnih zavodov, ki pokrivajo delo z otroki in mladostniki na področju karierne orientacije, predstavnikov strokovne javnosti, ki jih tema zanima in so tako ali drugače dejavni na tem področju.

Dogodek bodo obiskale tudi šole, ki so sodelovale z enotami kariernega centra za mlade iz Velenja, Maribora, Novega mesta in Kočevja ter tako v zadnjem triletju (2019 – 2022) aktivno skrbele za karierno orientacijo svojih učencev in dijakov.

Na dogodku bodo partnerji projekta predstavili rezultate aktivnosti kariernega centra za mlade po šolah. Dogodek bodo obogatili tudi strokovni gostje iz področja karierne orientacije, ki bodo s projektnimi partnerji predstavili zgodbe Z in ZA šolajoče mlade, da bo njihova nadaljnja izobraževalna in poklicna odločitev lažja.

Vse od leta 2011 je v Sloveniji zagotovljena sistemska podpora razvoju in celostnemu urejanju  področja karierne orientacije. Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo (NKT VKO) na Zavodu RS za zaposlovanje se je v teh letih krepila. Veliko je bilo narejenega na področju razvoja storitev vseživljenjske karierne orientacije: izobraževanja svetovalcev, novo razviti pripomočki in orodja. V katero smer gredo trendi razvoja vseživljenjske karierne orientacije glede na nenehne spremembe v svetu dela, ki jih pogojuje razvoj digitalizacije in okoljevarstveni problemi, bo s strokovnim prispevkom »Vseživljenjska karierna orientacija v luči zelenega prehoda« osvetlila predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje.

Vseživljenjska karierna orientacija bo zaradi sprememb, digitalne preobrazbe, zdravja in zelenega prehoda družbe v prihodnosti še bolj pomembna kot danes. Če želimo šolajoče mlade glede na razvojne spremembe in potrebe trga dela zaradi digitaliziranih in avtomatiziranih delovnih mest ustrezno izobraževati in karierno usmerjati, jim moramo ponuditi koristne informacije in aktivnosti, s pomočjo katerih bodo razumeli svet dela in razvijali svojo nadaljnjo izobraževalno in karierno pot. Zato bo na dogodku mag. Nastja Mulej, trenerka de Bonovih (in drugih) metod kreativnega ter kritičnega razmišljanja, sodelujoče na interaktivnem zaključku »Priporočila in predlogi sistemskih rešitev razvoja karierne orientacije za šolajočo mladino do 2027« popeljala v razmišljanje in svet idej, kaj od aktivnosti karierne orientacije je smiselno vključiti v sistemske rešitve dela z mladimi do leta 2027.

S tem si bo Društvo NOVUS skupaj z vodilnim partnerjem Fundacijo Prizma in s partnerji projekta v prihodnosti prizadevalo okrepiti vlogo in pomen (zelene) karierne orientacije, ki bo imela v prihodnosti močan vpliv na način življenja, učenja in dela ter na nova znanja in spretnosti znotraj poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mlade. Prijava strokovnih delavcev sodelujočih šol in vabljene širše javnosti na dogodek je TUKAJ.

Celotni program brezplačnega dogodka najdete TUKAJ.

Dodatne informacije: selma.filipancic@drustvo-novus.com, telefon: 05 908 14 92 (dr. Selma Filipančič Jenko) in helena.felicijan@drustvo-novus.com, telefon:  064 260 053 (Helena Felicijan).

Vir: dr. Selma Filipančič Jenko,Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS