Search
Close this search box.

Zagovornik načela enakosti ocenjuje, da je zakon o glasbenih šolah diskriminatoren

Zagovornik načela enakosti ocenjuje, da je zakon o glasbenih šolah diskriminatoren. V njem manjka določilo, da je treba otrokom s posebnimi potrebami, ki bi radi v glasbeno šolo, omogočiti ustrezne prilagoditve pri opravljanju sprejemnih izpitov. Šele ob uvedbi takšnih prilagoditev bi te otroke izenačili z vrstniki brez invalidnosti. Zagovornik je ministrstvu za izobraževanje priporočil, naj diskriminacijo odpravi.
Fotografija je simbolična

Zagovornik je na pobudo matere otroka z avtizmom opravil oceno diskriminatornosti zakona o glasbenih šolah. Predlagateljica postopka pred Zagovornikom je navedla, da je zakon diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami. Od glasbenih šol namreč ne zahteva uvedbe posebnih prilagoditvenih ukrepov, da bi ti otroci na sprejemnem izpitu svoj glasbeni talent sploh lahko izkazali. Tako kljub morebitni veliki glasbeni nadarjenosti sprejemnega izpita za glasbeno šolo ne opravijo oziroma ne opravijo tako dobro, kot bi ga lahko, če bi takšne prilagoditve zanje uvedli. Po mnenju predlagateljice so zato otroci s posebnimi potrebami pri vpisu v glasbeno šolo že v izhodišču v manj ugodnem položaju v primerjavi z vrstniki brez invalidnosti. Zagovornik je po pregledu zakonske ureditve glasbenega izobraževanja in po pridobitvi pojasnil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda za šolstvo, Zveze slovenskih glasbenih šol in Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva potrdil utemeljenost navedb predlagateljice.

Ugotovil je, da vključevanje otrok s posebnimi potrebami, ki za svoj optimalen uspeh in napredek potrebujejo določene prilagoditve, v glasbenem šolstvu ni sistemsko urejeno. Prilagoditve glasbenega izobraževanja za te otroke so prepuščene dobri volji strokovnih delavcev in ravnateljev, kar za zagotavljanje pravice do enake obravnave in enakih možnosti na področju izobraževanja ni dovolj.

Zagovornik je ugotovil še, da za to pomanjkljivost v glasbenem izobraževanju ni posebnega razloga, zaradi katerega bi lahko takšno ureditev obravnavali kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije. Zato je ocenil, da je ureditev glasbenega izobraževanja po zakonu o glasbenih šolah diskriminatorna. V slabši položaj med otroki, zainteresiranimi za vpis v glasbeno šolo, res postavlja otroke s posebnimi potrebami. Ti zaradi svoje osebne okoliščine invalidnosti težje opravijo preizkuse glasbene nadarjenosti, saj zakonodaja ne predvideva uvedbe ukrepov, s katerimi bi jih pri preizkusu postavili v enak izhodiščni položaj z vrstniki, ki invalidnosti nimajo in ki posebnih prilagoditev zato ne potrebujejo.

Zagovornik je na podlagi ocene ministrstvu za izobraževanje izdal priporočilo, naj diskriminacijo odpravi. Upošteva naj zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki predvideva uvedbo primernih prilagoditev tudi na področju izobraževanja.

To je le kratek povzetek ocene diskriminatornosti predpisa in priporočila, ki sta v celoti dostopna na www.zagovornik.si/ocene-diskriminatornosti/.

Besedilo: Zagovornik načela enakosti

Dogodki

Zagovornik načela enakosti ocenjuje, da je zakon o glasbenih šolah diskriminatoren. V njem manjka določilo, da je treba otrokom s posebnimi potrebami, ki bi radi v glasbeno šolo, omogočiti ustrezne prilagoditve pri opravljanju sprejemnih izpitov. Šele ob uvedbi takšnih prilagoditev bi te otroke izenačili z vrstniki brez invalidnosti. Zagovornik je ministrstvu za izobraževanje priporočil, naj diskriminacijo odpravi.